Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Sob

Sobi jsou nejseverněji žijícími druhy jelenů.

Stonoha páskovaná

Tato scénka vám představí stonožku, která žije zejména v středomořské oblasti.

Banán

Banán je jedním z nejčastěji konzumovaných ovoci na světě.

Panda velká

Seznamte se s medvědem, který se stal symbolem pro ochranu zvířat.

Transportní procesy

Tato animace zobrazuje aktivní a pasivní transportní procesy probíhající přes buněčné membrány.

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Ďas mořský

Tato bizarně vypadající ryba využívá jako návnadu bioluminiscence - vyzařování viditelného světla. Animace nám vysvětlí jak to funguje.

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Životní cyklus obratlovců

Životní cyklus obratlovců se skládá z dějů, které začínají vznikem pohlavních buněk jedince a trvají až po vznik pohlavních buněk příští generace.

Mitóza

Mitóza je takový proces dělení, během něhož se počet chromozomů nemění.

Houby

Plodnice hub se skládá z houbových vláken vznikajících ze spóry.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých vodách.

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii pavouků.

Hlemýžď zahradní

Rozšířený druh hlemýždě, populární i jako jídlo.

Delfín skákavý

Delfíni jsou mořští savci, které k orientaci používají zvukové signály.

Added to your cart.