Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Kromě zobrazení prostorových útvarů a ploch, prostorový geometrický konstrukční software Euler3D umožňuje úpravu těchto objektů s vysokým stupněm matematické kontroly. (Zkoumání rovinného řezu, rozdělení mnohoúhelníků na trojúhelníky)

Nákup Stáhnout a vyzkoušet zdarma!

Prostorový koordinační systém

Největší datová jednotka programu je projekt. Útvary v projektu jsou definovány svými vrcholy, hranami a stranami. Vrcholy jsou definovány svými souřadnicemi (X, Y, Z), hrany jsou definovány výběrem jejich počátečních a koncových vrcholů, strany jsou definovány výpočtem jejich definujících vrcholy. Kromě číselných hodnot souřadnic, uživatel může používat konstanty, dříve importovány do projektu (definované pomocí písmen ABC).

Personalizace

Při kontrole útvarů pro lepší přehlednost můžete používat různé fólie ke stranám, vrcholem a hranám které se dají podle potřeby zapínat a vypínat. Kromě výchozího číslování se hrany, vrcholy a strany dají označovat nálepkami pro přiměřené zobrazení je můžete i vypnout. Pro realistický vzhled jsou k dispozici dva světelné zdroje. Ty mohou být upevněny na jednom místě nebo mohou být nastaveny tak, aby sledovaly pohyb kamery.

Prostorové transformace

Rovinné zrcadlení, posunutí, otáčení kolem osy a posunutí ve směru osy je možné provést za sebou jako násobek transformace. Při nastavení parametrů se dají převést i takové komplexní transformace jako je například rotace kolem zvolené hrany nebo rovinné zrcadlení.

Pomocí transformací se dá rychleji připravit i mnohostěn, protože nemusíte zadávat každou souřadnici vrcholu jednotlivě. Při zadání souřadnic několika vrcholů jejich zrcadlením, posouváním nebo otáčením program automaticky vygeneruje souřadnice nových vrcholů.

Zabudované aplikace

Program umožňuje přípravu těles s rotační symetrií, jako je například kužel, koule. Přitom je možné duální zobrazení útvaru aplikováním polarity koule. Pomocí animací budou i složitější prostorové propojení (napr.objem čtyřstěnu) srozumitelnější. Jedním z největších předností programu je jeho kompatibilita s jinými matematickými softwary (Maple, Mathematica). Připravené útvary se dají exportovat do různých formátů, několik typů souborů umožňuje dokonce i čtení dat.

Added to your cart.