MS-2620

A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 10.

Szerves kémiai ismeretek

Učebnice

Mozaik Kiadó
MS-2620 - Edice 14, 2017 - 216 stran

Autoři: Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné

A könyv tananyaga bőséges lehetőséget biztosít a széles körű ismeretszerzésre, a hétköznapokban, akár a hírekben felbukkanó kérdések megtárgyalására. A gyakorlatba történő rendszeres visszacsatolással (pl. az olvasmányokkal) segítséget nyújt a fenti témák tartalmilag megalapozott értelmezéséhez és magyarázatához. Ugyanakkor a tankönyvek tudományosan korszerű és igényes kémiai ismeretei lehetőséget biztosítanak a továbbtanuláshoz szükséges mélyebb tudás megalapozásához is.

A szerzők kiemelten törekedtek arra, hogy a tananyag feldolgozása a közvetlen ismeretszerzésre, így például kísérletekre, modellek használatára épüljön. A kötet rendkívül gazdag színes kép- és ábraanyaga nemcsak szemléltetési lehetőségeket nyújt, hanem motiváló hatású is.

HOME Digitální verze
Digitální publikace určená pro domácí použití.
6.26 EUR
CLASSROOM Digitální verze
Digitální publikace určená na školní použití, kterou lze použít i na interaktivní tabuli.
31.30 EUR
Added to your cart.