MS-2147

Informatika tankönyvcsalád

Informatika 7.

Számítástechnika és könyvtárhasználat

Učebnice

Mozaik Kiadó
MS-2147 - Edice 20, 2018 - 120 stran

Autoři: Rozgonyi-Borus Ferenc, Dr. Kokas Károly

A kerettanterv követelményeinek megfelelően átdolgozott és a könyvtárhasználati ismereteket is tartalmazó Informatia 7. tankönyv az informatika alapfoglamait a játék világán keresztül mutatja be. Újdonság a hálózat és a szövegszerkesztés megjelenése, amit a weblapkészítéssel is összekapcsol az anyag. Az internet használatát nem leíró, direkt utasításokkal, hanem gyakorlatiasan, pl. hálózati keresési feladatokon keresztül sajátítja el. A tananyag így motiváló, a gyerekek számára is érdekes és más tantárgyakban is jól használható. A tankönyv anyaga oktatási gyakorlatban kipróbált, tanítási órákon, csoportosan feldolgozható, ugyanakkor a kiegészítő információk az egyéni feldolgozás és továbbhaladás lehetőségét is biztosítják.

HOME Digitální verze
Digitální publikace určená pro domácí použití.
4.48 EUR
CLASSROOM Digitální verze
Digitální publikace určená na školní použití, kterou lze použít i na interaktivní tabuli.
22.41 EUR
Added to your cart.