Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Jakou licenci potřebuji?

Pedagogové mohou pomocí našich poutavých interaktivních vzdělávacích obsahů a mozaBook prezentačního softwaru, který získal ocenění zvýšit přitažlivost a efektivnost vyučovacích hodin, vzbudit a udržet zájem žáků. Pro dosažení tohoto cíle v naší knihovně médií najdou 1200 3D animací, 1150 poutavých videí, 120 zajímavých aplikací určených na rozvoj schopností, procvičování a experimentování.
Co potřebuji, když...
 • Ve třídě máme interaktivní tabuli, interaktivní displej nebo projektor.
 • Interaktivní obsahy a aplikace chci používat na vyučovací hodině.
 • Chci vytvářet, používat a ukládat prezentace a pracovní listy potřebné při práci na hodině.
 • MozaBook lze používat na počítačích s operačním systémem Windows. Tato licence umožňuje používání programu ve třídě. Jednu licenci lze použít na interaktivní tabuli a může se nainstalovat i na další jeden osobní počítač v zájmu domácí přípravy na vyučovací hodiny.
 • V programu lze vytvořit více lokálních uživatelů, a tak mohou program používat všichni pedagogové vyučující v dané třídě, přičemž každý z nich může vidět pouze vlastní obsahy.
 • Všem uživatelům umožní přístup k interaktivnímu obsahu v knihovně médií a vzdělávacím aplikacím v rámci programu.
 • Můžete vytvořit vlastní interaktivní učebnice, ilustrované a animované prezentace (sešity), které můžete synchronizovat se školním počítačem, díky čemuž budete vždy pracovat s aktuálním obsahem.
 • Vytvořené obsahy můžete sdílet s ostatními učiteli nebo žáky.
 • V MULTILANG verzi jsou interaktivní obsahy a program k dispozici v 35 jazycích.
 • Ve třídě máme interaktivní tabuli, interaktivní displej nebo projektor.
 • Interaktivní obsahy a aplikace chci používat na vyučovací hodině.
 • Chci vytvářet, používat a ukládat prezentace a pracovní listy potřebné při práci na hodině.
 • Chtěl/a bych poslat svým žákům mnou sestavené pracovní listy jako domácí úkol.
 • Moji žáci mají přístup k počítači s internetem doma (nebo v knihovně).
 • K práci na hodině budete potřebovat výše popsanou mozaBook CLASSROOM licenci.
 • V mozaBooku můžete vytvořit interaktivní pracovní listy, které můžete zadat žákům jako domácí úkol a můžete s nimi sdílet i vaše prezentace vytvořené v programu.
 • Pokud mají žáci k dispozici mozaWeb PREMIUM předplatné, své domácí úkoly mohou vyřešit na internetu, bez nutnosti instalace samostatného programu a zároveň mají přístup i k prezentacím, které byly s nimi sdíleny.
 • Žáci si mohou zakoupit mozaWeb PREMIUM předplatné i individuálně, po jedné, ale celá třída může získat balík licencí levnější.
 • Ve třídě máme interaktivní tabuli, interaktivní displej nebo projektor.
 • Interaktivní obsahy a aplikace chci používat na vyučovací hodině.
 • Chci vytvářet, používat a ukládat prezentace a pracovní listy potřebné při práci na hodině.
 • Celá třída má k dispozici tablety s operačním systémem Android nebo iOS.
 • V rámci práce na hodině chci svým žákům posílat na tablety obrázky, interaktivní aplikace, texty na čtení a pracovní listy, a tak spolupracovat s nimi na vyučovací hodině.
 • K práci na hodině budete potřebovat výše popsanou mozaBook CLASSROOM licenci.
 • Z mozaBooku můžete spustit práci na hodině, v rámci které můžete posílat přímo na zařízení žáků strany knih, obrázky, videa a interaktivní pracovní listy.
 • Na vlastním zařízení můžete zkontrolovat, zda jsou pracovní listy dokončeny a zda jsou řešení správné.
 • Žáci si mohou bezplatně stáhnout mozaBook program na své Androidovém nebo iOS tabletu.
 • Aby se žáci mohli prostřednictvím svých tabletů připojit k programu běžícímu na počítači učitele a účastnit se práce na hodině, potřebují mozaWeb PREMIUM předplatné.
 • Žáci si mohou zakoupit mozaWeb PREMIUM předplatné i individuálně, po jedné, ale celá třída může získat balík licencí levnější.
 • Ve třídě máme interaktivní tabuli, interaktivní displej nebo projektor.
 • Interaktivní obsahy a aplikace chci používat na vyučovací hodině.
 • Chci vytvářet, používat a ukládat prezentace a pracovní listy potřebné při práci na hodině.
 • Celá třída má k dispozici tablety s operačním systémem Windows, nebo vyučuji v takové odborné učebně, kde žáci pracují na osobních počítačích s Windows.
 • V rámci práce na hodině chci svým žákům posílat na tablety obrázky, interaktivní aplikace, texty na čtení a pracovní listy, a tak spolupracovat s nimi na vyučovací hodině.
 • K práci na hodině budete potřebovat výše popsanou mozaBook CLASSROOM licenci.
 • Z mozaBooku můžete spustit práci na hodině, v rámci které můžete posílat přímo na zařízení žáků strany knih, obrázky, videa a interaktivní pracovní listy.
 • Na vlastním zařízení můžete zkontrolovat, zda jsou pracovní listy dokončeny a zda jsou řešení správné.
 • Během společné práce lze se žáky sdílet všechny obsahy z programu, který běží na počítači učitele. Učitelé mají vyučovací hodinu pod úplnou kontrolou, protože žáci mohou pracovat pouze s těmi obsahy, které s nimi sdílel učitel.
 • Pokud se žáci chtějí účastnit společné práce na hodině, musí mít na svých počítačích mozaBook STUDENT licenci.
 • Žáci mohou pracovat na počítačích v učebně nebo na svých tabletech s Windows v programu, který má stejné funkce jako mozaBook na počítači učitele.
 • Třídy mohou zakoupit mozaBook STUDENT licence v balíku.
Porovnání
mozaBook
CLASSROOM
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
STUDENT

PC

Web

PC, Tablet
Komu to doporučujeme Pro učitele k použití na hodině Pro žáky na domácí použití Do učebny informatiky
Přístup k obsahu
Otevřít HOME digitální knihy *
Otevřít CLASSROOM digitální knihy *
Pomocí kódu, který se nachází v tištěné učebnici, můžete používat i digitální verzi publikace
Otevřít digitální obsah zabudovaný v knihách
Otevřít 3D animace z knihovny médií
Přehrát video z knihovny médií
Používání nástrojů a her
Požadavky na systém
Dostupné prostřednictvím prohlížeče
Aplikaci musíte nainstalovat
Na kolika počítačích ji lze používat ve stejnou dobu? 1 1 1 1
Na kolik počítačů lze jednu Mozabook licenci nainstalovat? Na jedné interaktivní tabuli a na jednom PC 1
Dostupné funkce
K dispozici v několika jazycích volitelné
Pro používání na interaktivní tabuli
S možností promítání prostřednictvím projektoru
Lze používat touch funkce
Classroom management, zadávání domácích úkolů
Sociální funkce, řešení domácích úkolů s mozaWeb PREMIUM předplatným
Sdílení individuálně vytvořených obsahů
Funkce importu PDF, PPT
Cena/rok (v případě individuální objednávky) Individuálně
198 EUR / Učitel
Individuálně
30 EUR / Žák
-
Cena/rok (v případě hromadné objednávky pro školu) V balíku
118 EUR / Učitel
V balíku
12 EUR / Žák
V balíku
15 EUR / Žák
* Licence neobsahují digitální knihy. Knihy si můžete zvlášť zakoupit v našem internetovém obchodě.
Stažené soubory
Můžete si stáhnout mozaBook výukový prezentační software a během zkušební doby ho používat s plnou funkčností. Androidové a iOS verzi programu si můžete stáhnout bezplatně. Možnosti domácího online učení si můžete vyzkoušet po vytvoření bezplatného účtu.
Added to your cart.