Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Jakou licenci potřebuji?

Pedagogové mohou pomocí našich poutavých interaktivních vzdělávacích obsahů a mozaBook prezentačního softwaru, který získal ocenění zvýšit přitažlivost a efektivnost vyučovacích hodin, vzbudit a udržet zájem žáků. Pro dosažení tohoto cíle v naší knihovně médií najdou 1200 3D animací, 1150 poutavých videí, 120 zajímavých aplikací určených na rozvoj schopností, procvičování a experimentování.
Tréninky, podpora a nákup se slevou pro školy
 • Staňte se naší partnerskou školou a v rámci našich interaktivních školení ukážeme vašim kolegům mnohostranné využití našich softwarů.
 • Licence zakoupené školou můžete spravovat na online administračním rozhraní a můžete si také prohlédnout uživatelskou statistiku jednotlivých licencí.
 • Všechny potřebné softwarové licence můžete zakoupit pro svou instituci za zlevněnou cenu.
Vaší instituci poskytneme slevu z nákupu podle zvoleného členství, a to na všechny softwarové produkty a balíčky zakoupené v našem internetovém obchodě po dobu členství, bez ohledu na množství produktů a počtu nákupů.
mozaLog
Školní administrativní systém
Námi vyvinutá elektronická třídní kniha představuje takový učební informační systém, který umožňuje na jednotném rozhraní provést administrativní i organizační úkoly vyskytující se v každodenním životě školy. Jejím použitím se stává namáhavé a komplikované vedení tradičních papírových třídních knih zbytečným.
 • Je dostupná z každého počítače, tabletu a smartphonu, který má internetové připojení.
 • Je účinným nástrojem komunikace s rodiči a v rámci instituce.
 • Její používání je jednoduché, snadno se dá naučit i bez speciálních počítačových znalostí.
 • Lze ji integrovat do webové stránky školy.
Aktivace kódu partnerské školy opravňujícího k slevě
%
Po aktivaci v položce můj účet/licence najdete aktivované členství a zde můžete zkontrolovat datum vypršení platnosti.
Zakoupení členství partnerské školy opravňujícího k slevě

Partner School

SILVER

Aktivní:
SILVER členství
 • 2-hodinový trénink o používání výukových softwarů (Skype videokonference)
 • Školní admin user účet pro rozdělení a spravování školních licencí
 • 5% sleva na softwarové produkty zakoupené v našem internetovém obchodě
 • Extra aktualizace k mozaBook programu (volitelné)

Partner School

GOLD

Aktivní:
GOLD členství
 • 2-hodinový trénink o používání výukových softwarů (Skype videokonference)
 • Školní admin user účet pro rozdělení a spravování školních licencí
 • Měsíční uživatelská statistika o školních licencích na online rozhraní
 • 8% sleva na softwarové produkty zakoupené v našem internetovém obchodě
 • Extra aktualizace k mozaBook programu (volitelné)

Partner School

DIAMOND

Aktivní:
DIAMOND členství
 • 2*2-hodinové školení o používání výukových softwarů (Skype videokonference)
 • Školní admin user účet pro rozdělení a spravování školních licencí
 • Měsíční a týdenní uživatelská statistika o školních licencích na online rozhraní
 • 10% sleva na softwarové produkty zakoupené v našem internetovém obchodě
 • Extra aktualizace k mozaBook programu (volitelné)
 • Bezplatný 3-denní partnerský trénink v Maďarsku
Školení v rámci videokonference na Skype probíhá interaktivně. Náš kolega sdílí obrazovku svého počítače s účastníky školení a vysvětlí používání daného softwaru. Účastníci mohou klást dotazy ohledně používání softwarů. Školení probíhají v anglickém, německém, ruském nebo arabském jazyku. Kontaktujte nás, prosím, v případě požadavky na jiný jazyk.
Slevy, které zaručuje členství, platí výhradně pro softwarové produkty a balíčky zakoupené v období členství v internetovém obchodě dostupném na stránce www.mozaweb.com. Slevy se nevztahují na nákup digitálních a tištěných knih, resp. zakoupení dalšího členství. Slevu na nákup může použít pouze osoba, která členství zakoupila.
Členství nelze převést na jinou osobu. Mozaik Education Ltd. vystaví fakturu výhradně na osobu, která zakoupila členství. Slevy zaručeny členstvím nelze sloučit s jinými slevami, resp. nelze sloučit navzájem ani několik členství. Náklady spojené s cestováním, ubytováním, stravováním, které vzniknou během bezplatného 3-denního partnerského tréninku v Maďarsku, nesou účastníci. Pro další informace kontaktujte náš zákaznický servis: e-mail: office@mozaweb.com
Balíky pro školy se slevou
ŠKOLNÍ balíček na ilustraci na hodině a domácí přípravu
40%

mozaBook CLASSROOM Pack

 • Na téže interaktivní tabuli může program používat několik pedagogů s vlastním uživatelským účtem
 • Může se používat i doma v zájmu přípravy na vyučovací hodinu.
 • Interaktivní obsah (3D modely, vzdělávací videa) ke každému předmětu a pro každou věkovou kategorii.
Více informací >
Multilang verze (35 jazyků)
198.00 EUR 118.00 EUR / Učitel
Učitel
Tento balík umožňuje zakoupení 10 nebo více mozaWeb CLASSROOM licencí za cenu se slevou. Licence zakoupené v balíku mají společný aktivační kód, pomocí kterého lze aktivovat všechny zakoupené licence. Potřebujete zakoupit tolik licencí, na kolika interaktivních tabulích plánujete používat program.
PRO TŘÍDY NA PRÁCI NA HODINĚ při používání Androidových a iOS tabletů
60%

mozaWeb PREMIUM Pack

 • Plný přístup k interaktivním obsahem (3D modely, vzdělávací videa) a vzdělávacím aplikacím na stránce mozaWeb, a to bez instalace samostatného programu.
 • Práce na hodině na Androidovém nebo iOS tabletu
 • Řešení interaktivních domácích úkolů
Více informací >
30.00 EUR 12.00 EUR / Žák
Žák
Tento balík umožňuje zakoupení 20 nebo více mozaWeb PREMIUM předplatných za cenu se slevou. Předplatné zakoupené v balíku mají společný aktivační kód, pomocí kterého lze aktivovat všechny zakoupené předplatné. V případě práce na hodině na tabletech potřebujete zakoupit tolik předplatných, kolik žáků se účastní práce na hodině.
UPOZORNĚNÍ! Pro společnou práci na hodině počítač učitele musí mít mozaBook CLASSROOM licenci, kterou lze zakoupit zvlášť.
PRO ŽÁKY na práci na hodině při používání počítače, tabletu s Windows
85%

mozaBook STUDENT Pack

 • Žáci mohou pracovat na počítačích v učebně nebo na svých tabletech s Windows v programu, který má stejné funkce jako mozaBook na počítači učitele.
 • Práce na hodině na Windows tabletu
 • Řešení interaktivních domácích úkolů
Více informací >
Multilang verze (35 jazyků)
98.00 EUR 15.00 EUR / Žák
Žák
Tento balík umožňuje zakoupení 20 nebo více mozaWeb STUDENT licencí za cenu se slevou. Licence zakoupené v balíku mají společný aktivační kód, pomocí kterého lze aktivovat všechny zakoupené licence. V případě práce na hodině na tabletech potřebujete zakoupit tolik licencí, kolik žáků bude používat program.
UPOZORNĚNÍ! Pro společnou práci na hodině počítač učitele musí mít mozaBook CLASSROOM licenci, kterou lze zakoupit zvlášť.
mozaBook
výukový prezentační software
 • Lze používat ve třídě na interaktivní tabuli, interaktivním displeji, promítat pomocí projektoru, respektive používat na osobním počítači v rámci domácí přípravy.
 • Můžete vytvořit vlastní interaktivní učebnice, ilustrované a animované prezentace (sešity), které můžete i sdílet.
 • Interaktivní obsah (3D modely, vzdělávací videa) ke každému předmětu a pro každou věkovou kategorii.
 • Aplikace určené na rozvoj dovedností, ilustraci a pokusy umožňují zpracování učiva hravou formou.
 • Můžete vytvořit interaktivní pracovní listy, které můžete zadat žákům i jako domácí úkol.
 • Můžete spustit práci na hodině, v rámci které můžete přímo na zařízení žáků posílat strany knih, obrázky, videa a pracovní listy.
mozaBook 4.5
Poznávání mozaBooku
Hlavní funkce mozaBooku (návod)
3D modely
MozaBook si můžete bezplatně stáhnout a vyzkoušet, ale po uplynutí zkušební doby ho budete moci dále používat pouze v případě zakoupení licence.
PRO UČITELE DO TŘÍD
PRO ŽÁKY NA PC A TABLET
*Cena balíčku od 10 uživatelů
Co potřebuji, když...
 • Ve třídě máme interaktivní tabuli, interaktivní displej nebo projektor.
 • Interaktivní obsahy a aplikace chci používat na vyučovací hodině.
 • Chci vytvářet, používat a ukládat prezentace a pracovní listy potřebné při práci na hodině.
 • MozaBook lze používat na počítačích s operačním systémem Windows. Tato licence umožňuje používání programu ve třídě. Jednu licenci lze použít na interaktivní tabuli a může se nainstalovat i na další jeden osobní počítač v zájmu domácí přípravy na vyučovací hodiny.
 • V programu lze vytvořit více lokálních uživatelů, a tak mohou program používat všichni pedagogové vyučující v dané třídě, přičemž každý z nich může vidět pouze vlastní obsahy.
 • Všem uživatelům umožní přístup k interaktivnímu obsahu v knihovně médií a vzdělávacím aplikacím v rámci programu.
 • Můžete vytvořit vlastní interaktivní učebnice, ilustrované a animované prezentace (sešity), které můžete synchronizovat se školním počítačem, díky čemuž budete vždy pracovat s aktuálním obsahem.
 • Vytvořené obsahy můžete sdílet s ostatními učiteli nebo žáky.
 • V MULTILANG verzi jsou interaktivní obsahy a program k dispozici v 35 jazycích.
 • Ve třídě máme interaktivní tabuli, interaktivní displej nebo projektor.
 • Interaktivní obsahy a aplikace chci používat na vyučovací hodině.
 • Chci vytvářet, používat a ukládat prezentace a pracovní listy potřebné při práci na hodině.
 • Chtěl/a bych poslat svým žákům mnou sestavené pracovní listy jako domácí úkol.
 • Moji žáci mají přístup k počítači s internetem doma (nebo v knihovně).
 • K práci na hodině budete potřebovat výše popsanou mozaBook CLASSROOM licenci.
 • V mozaBooku můžete vytvořit interaktivní pracovní listy, které můžete zadat žákům jako domácí úkol a můžete s nimi sdílet i vaše prezentace vytvořené v programu.
 • Pokud mají žáci k dispozici mozaWeb PREMIUM předplatné, své domácí úkoly mohou vyřešit na internetu, bez nutnosti instalace samostatného programu a zároveň mají přístup i k prezentacím, které byly s nimi sdíleny.
 • Žáci si mohou zakoupit mozaWeb PREMIUM předplatné i individuálně, po jedné, ale celá třída může získat balík licencí levnější.
 • Ve třídě máme interaktivní tabuli, interaktivní displej nebo projektor.
 • Interaktivní obsahy a aplikace chci používat na vyučovací hodině.
 • Chci vytvářet, používat a ukládat prezentace a pracovní listy potřebné při práci na hodině.
 • Celá třída má k dispozici tablety s operačním systémem Android nebo iOS.
 • V rámci práce na hodině chci svým žákům posílat na tablety obrázky, interaktivní aplikace, texty na čtení a pracovní listy, a tak spolupracovat s nimi na vyučovací hodině.
 • K práci na hodině budete potřebovat výše popsanou mozaBook CLASSROOM licenci.
 • Z mozaBooku můžete spustit práci na hodině, v rámci které můžete posílat přímo na zařízení žáků strany knih, obrázky, videa a interaktivní pracovní listy.
 • Na vlastním zařízení můžete zkontrolovat, zda jsou pracovní listy dokončeny a zda jsou řešení správné.
 • Žáci si mohou bezplatně stáhnout mozaBook program na své Androidovém nebo iOS tabletu.
 • Aby se žáci mohli prostřednictvím svých tabletů připojit k programu běžícímu na počítači učitele a účastnit se práce na hodině, potřebují mozaWeb PREMIUM předplatné.
 • Žáci si mohou zakoupit mozaWeb PREMIUM předplatné i individuálně, po jedné, ale celá třída může získat balík licencí levnější.
 • Ve třídě máme interaktivní tabuli, interaktivní displej nebo projektor.
 • Interaktivní obsahy a aplikace chci používat na vyučovací hodině.
 • Chci vytvářet, používat a ukládat prezentace a pracovní listy potřebné při práci na hodině.
 • Celá třída má k dispozici tablety s operačním systémem Windows, nebo vyučuji v takové odborné učebně, kde žáci pracují na osobních počítačích s Windows.
 • V rámci práce na hodině chci svým žákům posílat na tablety obrázky, interaktivní aplikace, texty na čtení a pracovní listy, a tak spolupracovat s nimi na vyučovací hodině.
 • K práci na hodině budete potřebovat výše popsanou mozaBook CLASSROOM licenci.
 • Z mozaBooku můžete spustit práci na hodině, v rámci které můžete posílat přímo na zařízení žáků strany knih, obrázky, videa a interaktivní pracovní listy.
 • Na vlastním zařízení můžete zkontrolovat, zda jsou pracovní listy dokončeny a zda jsou řešení správné.
 • Během společné práce lze se žáky sdílet všechny obsahy z programu, který běží na počítači učitele. Učitelé mají vyučovací hodinu pod úplnou kontrolou, protože žáci mohou pracovat pouze s těmi obsahy, které s nimi sdílel učitel.
 • Pokud se žáci chtějí účastnit společné práce na hodině, musí mít na svých počítačích mozaBook STUDENT licenci.
 • Žáci mohou pracovat na počítačích v učebně nebo na svých tabletech s Windows v programu, který má stejné funkce jako mozaBook na počítači učitele.
 • Třídy mohou zakoupit mozaBook STUDENT licence v balíku.
Porovnání
mozaBook
CLASSROOM
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
STUDENT

PC

Web

PC, Tablet
Komu to doporučujeme Pro učitele k použití na hodině Pro žáky na domácí použití Do učebny informatiky
Přístup k obsahu
Otevřít HOME digitální knihy *
Otevřít CLASSROOM digitální knihy *
Pomocí kódu, který se nachází v tištěné učebnici, můžete používat i digitální verzi publikace
Otevřít digitální obsah zabudovaný v knihách
Otevřít 3D animace z knihovny médií
Přehrát video z knihovny médií
Používání nástrojů a her
Požadavky na systém
Dostupné prostřednictvím prohlížeče
Aplikaci musíte nainstalovat
Na kolika počítačích ji lze používat ve stejnou dobu? 1 1 1 1
Na kolik počítačů lze jednu Mozabook licenci nainstalovat? Na jedné interaktivní tabuli a na jednom PC 1
Dostupné funkce
K dispozici v několika jazycích volitelné
Pro používání na interaktivní tabuli
S možností promítání prostřednictvím projektoru
Lze používat touch funkce
Classroom management, zadávání domácích úkolů
Sociální funkce, řešení domácích úkolů s mozaWeb PREMIUM předplatným
Sdílení individuálně vytvořených obsahů
Funkce importu PDF, PPT
Cena/rok (v případě individuální objednávky) Individuálně
198 EUR / Učitel
Individuálně
30 EUR / Žák
-
Cena/rok (v případě hromadné objednávky pro školu) V balíku
118 EUR / Učitel
V balíku
12 EUR / Žák
V balíku
15 EUR / Žák
* Licence neobsahují digitální knihy. Knihy si můžete zvlášť zakoupit v našem internetovém obchodě.
Stažené soubory
Můžete si stáhnout mozaBook výukový prezentační software a během zkušební doby ho používat s plnou funkčností. Androidové a iOS verzi programu si můžete stáhnout bezplatně. Možnosti domácího online učení si můžete vyzkoušet po vytvoření bezplatného účtu.
Added to your cart.