Znečišťování přírodních vod

Voda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů, který musíme ochraňovat ve zvýšené míře.

Související doplňky

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje...

Tvorba mlhy

Mlhou nazýváme tvorbu oblaků v blízkosti zemského povrchu. Existují na Zemi taková místa, která...

Eratosthenés

Již ve starověkém Egyptě se podařilo určit obvod Země. Vzhledem k tehdejší podmínky byl tento...

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v...

Afrika - The geological anatomy of a continent

A video on the geological formation and geographical divisions of Africa.

Sedimentární horniny

Věděli jste, že tři čtvrtiny naší Země pokrývají usazené horniny?

Nerosty

Horniny se skládají z nerostů, které se v přírodě nacházejí i v čisté formě.

From the Sahara to Amazonia

Sahara sand carries nutrients essential for the Amazonian flora.

Added to your cart.