Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Žhavé srdce

Žhavé srdce

Pomocí kyslíku uvolňujícího se během rozkladu roztoku dusičnanu draselného lze vypálit do papíru srdce.

01:20

Chemie

Klíčová slova

dusičnan draselný, rozklad, kyslík, Spalování, žhavení, Prudký požár, exotermní, papír, filtrační papír, Experiment, chemie

Související doplňky

Související doplňky

Povrchové napětí kapalin 2. (pozorování)

V tomto filmu experimentujeme s potravinářskými barviv

Podmínky rychlého hoření

Ukážeme vám, že hoření není možné, pokud chybí hořlavý materiál, kyslík nebo teplota vznícení.

Reakce amoniaku s chlorovodíkem

Chlorid amonný je výsledkem reakce amoniaku a chlorovodíku.

Exotermická reakce (pozorování)

Při ohřívání dochází k reakci sírového a zinkového prášku, přičemž se uvolňuje teplo.

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Vliv koncentrace na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání barvy chloridu kobaltnatého ve vodě a kyselině chlorovodíkové.

Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Odkdy používáme oheň?

V tomto učivu se dozvíte o historii ohně a podmínkách potřebných pro spalování plamenem.

Added to your cart.