Zázračná řetěz

Pozoruhodný experiment pomocí řetězu z uzavřených kroužků.

Související doplňky

Rezonanční slámka

V následujícím experimentu budeme pohybovat slámkou, aniž jsme se jí dotkli, a to využitím...

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Aerodynamický vztlak

Vysoká rychlost vytváří vztlak na křídla letadla kvůli jejich asymetrickému profilu.

Uhašení svíčky pomocí oxidu uhličitého

Na co si musíme dávat pozor ve vinných sklepech? V následujícím experimentu vyrobíme z octa a...

Harmonické kmitání a rovnoměrný kruhový pohyb

Kolmý průmět hmotného bodu provádějícího rovnoměrný kruhový pohyb vykonává harmonické...

Steam turbine

A drink can, water and a Bunsen burner can be used to create a special steam turbine.

Zvukové vlny kolem nás II.

Můžete zkoumat šíření zvuku.

Added to your cart.