Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Související doplňky

Podobné se rozpouští v podobném

V nepolárních rozpouštědlech se rozpouštějí nepolární látky, zatímco v polárních rozpouštědlech...

Příprava směsí, separování složek 1

Směsi lze separovat na základě rozdílných vlastností složek.

Vliv teploty na chemickou rovnováhu

Změna barvy roztoku chloridu kobaltnatého vlivem zahřívání a chlazení.

Exotermická reakce

Při ohřívání dochází k reakci sírového a zinkového prášku, přičemž se uvolňuje teplo.

Vliv koncentrace na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání barvy chloridu kobaltnatého ve vodě a kyselině chlorovodíkové.

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Podmínky rychlého hoření

Ukážeme vám, že hoření není možné, pokud chybí hořlavý materiál, kyslík nebo teplota vznícení.

Povrchové napětí kapalin

V tomto filmu budeme pozorovat, jak plave žiletka na hladině různých kapalin.

Added to your cart.