Tundra: ledová pustina lemovaná zelení

Skutečně je tundra taková chladná a zpustlá, jak si to představuje mnoho lidí?

Související doplňky

Hlubokomořské hydrotermální průduchy

Při středooceánských hřbetech, z prasklin na dně moře vyvěrá geotermicky ohřátá voda.

Where all water disappears The Desert

Földünk felszínének egyhetedét elfoglaló sivatagok kialakulása, éghajlata, felszínformálása.

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Zatmění Slunce, zatmění Měsíce

Když se Země, Slunce a Měsíc dostanou do jedné přímky, můžeme zpozorovat zajímavý astronomický úkaz.

Subtropy

Subtropy se nacházejí mezi tropickým a mírným pásmem, tedy na obou hemisférách mezi 23,5° a 40°...

Středozemní podnebí

Středozemní podnebí charakterizuje horké, suché léto a mírná zima.

Připojíte se ke karavanu?

Toto učivo představuje pouště a jejich flóru a faunu.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Added to your cart.