The lungs of the Earth Tropical Rainforests

A trópusi esőerdőkre bolygónk légkörének védelme miatt is vigyáznunk kell.

Související doplňky

Nerosty

Horniny se skládají z nerostů, které se v přírodě nacházejí i v čisté formě.

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Půda

Půda je nejvrchnější, kyprou, úrodnou vrstvou zemské kůry.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do...

Eratosthenés

Již ve starověkém Egyptě se podařilo určit obvod Země. Vzhledem k tehdejší podmínky byl tento...

Proces fyzikálního a chemického zvětrávání

V případě fyzikálního zvětrávání se hornina pouze rozpadne na menší kusy, ale při chemickém...

Mořský svět

Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkové hydrosféry tvoří...

Added to your cart.