Sir Isaac Newton

Newton, jeden z největších fyziků, který v průběhu několika let stanovil základy mechaniky. V tomto videu jsme shrnuli hlavní události jeho života.

Související doplňky

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Působení sil

Animace nám představí jak působí síly na různé typy vozidel.

Dopplerův jev

Je známým jevem, že zvuk přibližujícího se zdroje zvuku je vyšší než vzdalujícího se.

Archimédova houpačka

V tomto experimentu používáme houpačku na zkoumání rovnováhy dvou vodou naplněných sklenic.

Svíčka se opět rozsvítí

Můžeme znovu zapálit svíčku, aniž bychom se jí dotkli hořící zápalkou? V tomto experimentu...

Slámková flétná (pozorování)

Podívejme se, co se stane při vytváření zvuku se stále kratšími kousky slámky.

Překročení rychlosti zvuku

Co je rychlost zvuku? Jaké jevy můžeme pozorovat při překročení rychlosti zvuku?

Added to your cart.