Sedimentární horniny

Věděli jste, že tři čtvrtiny naší Země pokrývají usazené horniny?

Související doplňky

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Eolická krajinotvorná činnost na pobřežích a v stepích

Vítr, jako vnější síla, hraje důležitou roli při formování pobřeží a stepí.

Tvorba mlhy

Mlhou nazýváme tvorbu oblaků v blízkosti zemského povrchu. Existují na Zemi taková místa, která...

Středozemní podnebí

Středozemní podnebí charakterizuje horké, suché léto a mírná zima.

THE PERMAFROST

A tartósan fagyott altalaj határa – a globális felmelegedés hatására – egyre jobban húzodik vissza.

Znečišťování přírodních vod

Voda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů, který musíme ochraňovat ve zvýšené míře.

Exogenní síly

Zemský povrch získal svou dnešní formu díky exogenním a endogenním silám. Exogenní síly formují...

Činnost ledovců

Ledovec je masa ledu, která se soustavně a pomalu posouvá dolů svahem.

Added to your cart.