Překročení rychlosti zvuku

Co je rychlost zvuku? Jaké jevy můžeme pozorovat při překročení rychlosti zvuku?

Související doplňky

Dopplerův jev

Je známým jevem, že zvuk přibližujícího se zdroje zvuku je vyšší než vzdalujícího se.

Papír-kámen-nůžky

V rámci hry papír-kámen-nůžky se nejméně používá papír. Skutečně je papír nejslabší?

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Vývoj nebeské mechaniky

Animace představuje dílo astronomů a fyziků, kteří změnili náš pohled na vesmír.

Slámková flétná (pozorování)

Podívejme se, co se stane při vytváření zvuku se stále kratšími kousky slámky.

Uhašení svíčky pomocí oxidu uhličitého

Na co si musíme dávat pozor ve vinných sklepech? V následujícím experimentu vyrobíme z octa a...

Archimédova houpačka

V tomto experimentu používáme houpačku na zkoumání rovnováhy dvou vodou naplněných sklenic.

Působení sil

Animace nám představí jak působí síly na různé typy vozidel.

Added to your cart.