Překročení rychlosti zvuku

Co je rychlost zvuku? Jaké jevy můžeme pozorovat při překročení rychlosti zvuku?

Související doplňky

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Archimédova houpačka

V tomto experimentu používáme houpačku na zkoumání rovnováhy dvou vodou naplněných sklenic.

Působení sil

Animace nám představí jak působí síly na různé typy vozidel.

Slámková flétna

Podívejme se, co se stane při vytváření zvuku se stále kratšími kousky slámky.

Steam turbine

A drink can, water and a Bunsen burner can be used to create a special steam turbine.

Moudrý mistr v karate

Dokážeme zlomit špejli tak, že ji zatížíme pouze váhou několika papírů?

Svíčka se opět rozsvítí

Můžeme znovu zapálit svíčku, aniž bychom se jí dotkli hořící zápalkou? V tomto experimentu...

Aerodynamický vztlak

Vysoká rychlost vytváří vztlak na křídla letadla kvůli jejich asymetrickému profilu.

Added to your cart.