Předpověď počasí

Počasí lze předpovědět pomocí různých meteorologických přístrojů.

Související doplňky

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry,...

Obři sluneční soustavy

Toto učivo vás seznámí s vnějšími planetami Sluneční soustavy, tj. obřími planetami.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a...

Zlom (střední)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Krasovatení

Při rozpouštění vápence vlivem kyseliny uhličité vznikají krasové útvary.

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje...

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do...

Added to your cart.