Podobné se rozpouští v podobném

V nepolárních rozpouštědlech se rozpouštějí nepolární látky, zatímco v polárních rozpouštědlech polární látky.

Související doplňky

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou

Rozpouštění zinku v kyselině chlorovodíkové vytváří plynný vodík.

Exotermická reakce (pozorování)

Při ohřívání dochází k reakci sírového a zinkového prášku, přičemž se uvolňuje teplo.

Vliv koncentrace na chemickou rovnováhu

Zkoumání barvy chloridu kobaltnatého ve vodě a kyselině chlorovodíkové.

Raketa z prášku do pečiva

Z hydrogenuhličitanu sodného a kyseliny citronové vyrobíme s explodujícím úspěchem oxid uhličitý.

Z čeho se skládají směsi?

Toto učivo představuje různé typy směsí a to, jak mohou být látky ve směsích odděleny.

Žhavé srdce

Pomocí kyslíku uvolňujícího se během rozkladu roztoku dusičnanu draselného lze vypálit do papíru...

Elektronová konfigurace vápníku

Tato animace představuje elektronovou konfiguraci atomu vápníku.

Added to your cart.