Podnebí tajgy

Jedno z nejextrémnějších podnebí na Zemi, které se zformovalo pouze na severní polokouli. Krajina je nádherná, počet obyvatel je velmi nízký.

Související doplňky

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a...

Minerál nebo hornina?

V tomto učivu se dozvíte více o minerálech a horninách.

Africa – The Climatic Anatomy of a Continent

Az afrikai kontinens vízszintes és függőleges éghajlati övezeteinek bemutatása.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry,...

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Faktory oteplování

Míru oteplování ovlivňuje sluneční záření, úhel sklonu slunečních paprsků a albedo zemského povrchu.

Znečišťování přírodních vod

Voda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů, který musíme ochraňovat ve zvýšené míře.

The Wallace line

Ázsia és Ausztrália állatvilága a Wallace-vonal mentén különül egy egymástól.

Added to your cart.