Podnebí tajgy

Jedno z nejextrémnějších podnebí na Zemi, které se zformovalo pouze na severní polokouli. Krajina je nádherná, počet obyvatel je velmi nízký.

Související doplňky

Každodenní účastníci našeho života: minerály

Toto učivo vás seznámí se světem minerálů.

Poušť

Třetina souše je pokryta pouští. Dnes se stává velkým problémem desertifikace, kterou není...

Zánik jezer

Jezera nemají dlouhou životnost z hlediska geologického času.

Tundra: ledová pustina lemovaná zelení

Skutečně je tundra taková chladná a zpustlá, jak si to představuje mnoho lidí?

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná...

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v...

Vápenec

Vápenec je usazenou horninou s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého.

Added to your cart.