Podmínky rychlého hoření

Ukážeme vám, že hoření není možné, pokud chybí hořlavý materiál, kyslík nebo teplota vznícení.

Související doplňky

Molekula úkol I. (Vazby)

Úkoly na procvičování různých typů vazeb.

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Vychýlení proudu vody (pozorování)

Budeme svědky překvapivého jevu, když u vody tekoucí z kohoutku podržíme elektrostaticky nabité...

Produkce amoniaku z dusíku a vodíku (Haber-Bosch proces)

Výroba amoniaku v průmyslu vyžaduje vysokou teplotu, tlak a přítomnost železa jako...

Vliv koncentrace na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání barvy chloridu kobaltnatého ve vodě a kyselině chlorovodíkové.

Exotermická reakce

Při ohřívání dochází k reakci sírového a zinkového prášku, přičemž se uvolňuje teplo.

Příprava směsí, separování složek 2

Separace směsí na složky, pokud jedna složka je rozpustná ve vodě.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Added to your cart.