Počasí a podnebí

Podnebí je stálým počasím charakteristickým pro dané území, které se mění pouze v geochronologickém rozsahu. Počasí se však může měnit i každý den.

Související doplňky

Erodované kerné pohoří

Téměř všude na světě se můžeme setkat s pozůstatky Variské a Kaledonské horské soustavy.

Zlom (základní)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Poušť

Třetina souše je pokryta pouští. Dnes se stává velkým problémem desertifikace, kterou není...

Měsíc

Jaké tajemství skrývá Měsíc? Kteří lidé se dostali jako první na Měsíc? Z následujícího filmu se...

Podnebí tajgy

Jedno z nejextrémnějších podnebí na Zemi, které se zformovalo pouze na severní polokouli....

Eolická krajinotvorná činnost na pobřežích a v stepích

Vítr, jako vnější síla, hraje důležitou roli při formování pobřeží a stepí.

From the Sahara to Amazonia

A szaharai porral érkező tápanyagok nélkülözhetetlenek az Amazonas növényvilága számára.

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Added to your cart.