Papír-kámen-nůžky

V rámci hry papír-kámen-nůžky se nejméně používá papír. Skutečně je papír nejslabší?

Související doplňky

Vlastnosti látky: hmotnost, objem, hustota

V některých případech, kdy tekutiny opatrně navrstvíme na sebe, tak se nesmíchají. Můžeme to...

Fungování ponorky

Při změnách průměrné hmotnosti nádrží se ponorka může ponořovat nebo vyplout na povrch.

Působení sil

Animace nám představí jak působí síly na různé typy vozidel.

Harmonické kmitání a rovnoměrný kruhový pohyb

Kolmý průmět hmotného bodu provádějícího rovnoměrný kruhový pohyb vykonává harmonické...

Balon na špejli

Dá se propíchnout balon aniž by praskl? Hledáme odpověď na tuto otázku.

Vývoj nebeské mechaniky

Animace představuje dílo astronomů a fyziků, kteří změnili náš pohled na vesmír.

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Rezonanční slámka

V následujícím experimentu budeme pohybovat slámkou, aniž jsme se jí dotkli, a to využitím...

Added to your cart.