Oáza

V smrtelném objetí pouště život může rozkvétat pouze v blízkosti velkých pramenů. Rostlinám se tu dobře daří, zvířata mají vodu na pití, karavany si mohou odpočinout a lidé si mohou vytvořit vlastní způsob života.

Související doplňky

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

Vrása (základní)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a...

Zemní plyn a ropa

Zemní plyn a ropa jsou nyní důležitými zdroji energie a surovinami.

Sněžná čára

Po překročení jisté výšky sníh nikdy netaje, a to ani v létě.

Vznik oblaků

Když teplota ochlazujícího se vzduchu dosáhne rosný bod, nadbytečná vodní pára se kondenzuje.

Jak se tvoří půda?

Toto učivo představuje tvorbu půdy, složky půdy a ochranu půdy.

Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Added to your cart.