Následná sopečná činnost

Okolí dřímající nebo vyhaslé sopky nemusí být klidné. Podívejme se, jak vypadá následná činnost někdejších sopek!

Související doplňky

Sluneční záření

Sluneční záření se nerušeně šíří ve vesmíru, ale dokud dorazí na zemský povrch, může narazit na...

Znečišťování přírodních vod

Voda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů, který musíme ochraňovat ve zvýšené míře.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Atmosféra

Na naší planetě jsme všude obklopeni atmosférou. Její přítomnost považujeme za tak přirozenou,...

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Tvorba mlhy

Mlhou nazýváme tvorbu oblaků v blízkosti zemského povrchu. Existují na Zemi taková místa, která...

Desková tektonika

Desková tektonika představuje takovou teorii, která vysvětluje pohyb tektonických desek.

Joviální planety

Čtyři nejkrajnější planety (Jupiter, Saturn, Neptun a Uran) nemají pevný povrch, proto je...

Added to your cart.