Hagia Sofia

Je to jedna z nejznámějších křesťanských staveb, která se později stala islámskou mešitou, v současné době je z ní muzeum.

Související doplňky

Trojpolní hospodářství

V následujícím videu vám představíme, proč je trojpolní hospodářství výhodnější než dvojpolní .

Templářští rytíři (12. století)

Jeden z nejdůležitějších rytířských řádů, který vznikl během křižáckých výprav.

Vzestup katolické církve

Ve středověku měla katolická církev obrovskou moc - nejen nad náboženstvím, ale i nad politikou.

Helma středověkých vikingů

Vikingové opravdu nosili helmy s rohy?

Uherské korunovační klenoty

Ze všech korunovačních klenotů nejznámější je uherská koruna.

Středověký rytíř

Středověcí rytíři byli vazalové feudálů, kteří bojovali na koních v bitvách.

Benátky ve středověku

Benátky byly námořní velmoc a důležité centrum mořského obchodu.

Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Added to your cart.