Gregoriánský kalendář

Vytvořili ho před téměř 500 lety úpravou juliánského kalendáře. Dnes je v největší míře používaným kalendářem na Zemi.

Související doplňky

Erodované kerné pohoří

Téměř všude na světě se můžeme setkat s pozůstatky Variské a Kaledonské horské soustavy.

Následná sopečná činnost

Okolí dřímající nebo vyhaslé sopky nemusí být klidné. Podívejme se, jak vypadá následná činnost...

Podívejme se na polární záře!

Dozvíte se zajímavé fakty o flóře a fauně polárních oblastí a o životních podmínkách v...

Vrása (základní)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje...

Vznik oblaků

Když teplota ochlazujícího se vzduchu dosáhne rosný bod, nadbytečná vodní pára se kondenzuje.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a...

Krasovatení

Při rozpouštění vápence vlivem kyseliny uhličité vznikají krasové útvary.

Added to your cart.