Gregoriánský kalendář

Vytvořili ho před téměř 500 lety úpravou juliánského kalendáře. Dnes je v největší míře používaným kalendářem na Zemi.

Související doplňky

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

Nerosty

Horniny se skládají z nerostů, které se v přírodě nacházejí i v čisté formě.

Exogenní síly

Zemský povrch získal svou dnešní formu díky exogenním a endogenním silám. Exogenní síly formují...

Spraš

Spraš je nezpevněná usazená hornina žluté barvy, která je tvořena hrubozrnnými částicemi hornin.

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Erodované kerné pohoří

Téměř všude na světě se můžeme setkat s pozůstatky Variské a Kaledonské horské soustavy.

Tvorba mlhy

Mlhou nazýváme tvorbu oblaků v blízkosti zemského povrchu. Existují na Zemi taková místa, která...

Poušť formována větrem

Vítr jako vnější síla hraje důležitou roli v rámci formování pouště.

Added to your cart.