Abrazní srub

Vlnobití má na jednotlivých částech pobřeží obrovský ničivý účinek. Podívejme se, jak probíhá tento proces!

Související doplňky

Africa – The Climatic Anatomy of a Continent

An introduction of the climatic and altitudinal zones of the African continent.

Proč je mořská voda slaná?

Velkou část zemského povrchu, 71% pokrývá voda. Ale proč máme na Zemi sladkou i slanou vodu?

Mořský svět

Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkové hydrosféry tvoří...

On the track of the rain - Savannahs

The flora and fauna of the savannahs adapt to the climate.

Připojíte se ke karavanu?

Toto učivo představuje pouště a jejich flóru a faunu.

Monzunový větrný systém

Monzunové větry přinášejí v létě srážky z oceánu na kontinent.

Vodní toky

Lidé vždy rádi osídlovali okolí řek. Jaké má výhody a nevýhody život v blízkosti řek?

Giant rivers at the Equator

The largest rivers on Earth are found in the tropical zone.

Added to your cart.