Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

β (beta) -D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

β (beta) -D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Krystalická látka bez zápachu nalezena v nukleových kyselinách, koenzymy, nukleotidech a nukleosidů.

Chemie

Klíčová slova

Beta-D-ribosy, uhlohydrát, monosacharid, cukr, pentóza, aldopentosu, aldózovou, nukleová kyselina, nukleotidů, RNK, ATP, NADH, organický, chemie, biologie

Související doplňky

ADP, ATP

ATP je hlavním zdrojem energie pro buňky.

Koenzym A

Koenzym je při jednotlivých reakcích enzymů, koenzym zabezbečujúci acylové skupiny.

RNK

RNK je polynukleotid, který se skládá z kyseliny fosforečné a ribózy. RNK má čtyři rozdílné báze: adenin, guanin, cytosin a uracil.

β (beta) -D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

Je součástí DNK, obsahuje jednu hydroxylovou skupinu, méně než β-D-ribóza.

D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

V živých organismech je ribóza spolu s deoxyribózy součástí nukleotidů, proto tvoří složku látek jako ribonukleové kyseliny, adenosintrifosfát,...

Fosfátový iont (PO₄³⁻)

Vzniká, když molekula vody uvolňuje proton.

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzym, který hraje důležitou roli zejména při katabolických procesech přičemž NADP je důležitý v anabolických procesech jako nosič vodíku.

Purin (C₅H₄N₄)

Purin je heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou guanin a adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou thymin, cytosin a uracil.

Molekula úkol VI.(Sacharidy)

Úkol na procvičení skupin a struktury mono, di a polysacharidů.

Added to your cart.