Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

β (beta) -D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

β (beta) -D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

Je součástí DNK, obsahuje jednu hydroxylovou skupinu, méně než β-D-ribóza.

Chemie

Klíčová slova

2-deoxy-beta-D-ribosy, monosacharid, uhlohydrát, cukr, jednoduchý cukr, pentóza, aldopentosu, aldózovou, DNK, deoxyribonukleová kyselina, nukleotidů, buněčné jádro, organický, biologie, chemie

Související doplňky

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Fosfátový iont (PO₄³⁻)

Vzniká, když molekula vody uvolňuje proton.

Purin (C₅H₄N₄)

Purin je heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou guanin a adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou thymin, cytosin a uracil.

β (beta) -D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Krystalická látka bez zápachu nalezena v nukleových kyselinách, koenzymy, nukleotidech a nukleosidů.

D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

V živých organismech je ribóza spolu s deoxyribózy součástí nukleotidů, proto tvoří složku látek jako ribonukleové kyseliny, adenosintrifosfát,...

Uspořádání genetického materiálu

Eukaryotické buňky s jádry v průměru několik mikrometrů mohou obsahovat téměř 2 metry DNA svinutou vícekrát.

Molekula úkol VI.(Sacharidy)

Úkol na procvičení skupin a struktury mono, di a polysacharidů.

Added to your cart.