Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-Dglukóza je jednou ze stereoizomerů glukózy, konkrétně D-glukózy.

Chemie

Klíčová slova

alfa-D-glukóza, glukóza, monosacharid, uhlohydrát, cukr, jednoduchý cukr, stereoisomeru, hexóza, glykosid, aldózovou, aldohexóza, stříbrné zkouška zrcadlo, ústava, přizpůsobení, axiální, rovníkový, Fotosyntéza, škrob, organický, chemie

Související doplňky

Amyláza ((C₆H₁₀O₅)n)

Šroubová molekula skládající se z alfa-D-glukózových jednotek. Je to jedna ze základních složek škrobu.

Uzavření kruhu glukózy

Tato animace nám představí proces uzavření kruhu z otevřeného řetězce glukózy.

Laktóza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Laktóza je druh cukru, který se nachází v mléce savců.

Maltosa (sladový cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, který je tvořen dvěma molekulami D-glukózy spojenými α vazbou.

Sacharóza (řepný cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sacharóza je bílá krystalická sloučenina sladké chuti, ve vodě rozpustná látka, běžně známá jako stolní cukr.

β (beta) -D-fruktóza (ovocný cukr) (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza nebo jinak ovocný cukr je nejsladší z jednoduchých sacharidů

Celulóza (C₆H₁₀O₅) n

Je stavebním materiálem buněčných stěn a vláken rostlin.

Fotosyntéza (základní)

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Fungování jater

Játra jsou takovým životně důležitým orgánem, který hraje důležitou roli při trávení tuků, detoxikaci a látkové přeměně organismu.

Molekula úkol VI.(Sacharidy)

Úkol na procvičení skupin a struktury mono, di a polysacharidů.

Optická izomerie

Zrcadlový obraz izomerů asymetrických tvarů a těles se nepřekrývají.

Added to your cart.