Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění ovzduší: průmysl, zemědělství a města.

Zeměpis

Klíčová slova

Znečištění ovzduší, smog, klimatické změny, Znečištění životního prostředí, znečištění životního prostředí, kontaminace, ochrana životního prostředí, Skleníkový efekt, skleníkový plyn, Globální oteplování, světelné znečištění, Znečištění teplo, hluková zátěž, emise plynů, kyselý, zemědělství, průmysl, doprava, osada, vzduch, déšť, oxid siřičitý, saze, oxid uhličitý, rostlinná výroba, chov zvířat, zeměpis, prostředí, příroda, společnost

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Znečištění životního prostředí

Znečišťováním životního prostředí se nazývají škodlivé vlivy lidské společnosti na životní prostředí.

Dům bez emisí oxidu uhličitého

Design a konstrukce moderních domů hrají důležitou roli v ochraně životního prostředí.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Odlesňování

Odlesňování má mnoho negativních dopadů na životní prostředí.

Znečištění vody

Hlavními zdroji znečištění vody jsou průmysl, zemědělství a městské oblasti.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Dusík (N₂) (první stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, jen velmi těžko reaguje s jinými chemickými sloučeninami, tvoří totiž 78,1% (objemů) zemské atmosféry.

Inženýrské sítě

Je to systém, který splňuje požadavky spotřebitelů jako jsou zásobování vodou, odstraňování odpadních vod, elektřina, teplo, plyn a telekomunikace.

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Kysličník siričitý (SO₂)

Je hlavní příčinou kyselých dešťů. Je meziproduktem při výrobě kyseliny sírové.

Kyslík (O₂) (první stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Metropole

Metropole jsou obrovská města, v nichž počet obyvatel přesahuje 1 milion.

Oxid dusný (NO)

Je to bezbarvý plyn, má štiplavý zápach, je meziprodukt při výrobě kyseliny dusičné. Jeho hustota je větší než hustota vzduchu.

Oxid uhelnatý (CO) (střední stupeň)

Bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu, vysoce toxický pro lidi a zvířata.

Ozón (O₃)

Ozón je alotropická modifikace kyslíku, skládá se ze tří atomů kyslíku.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Provoz ropných vrtů

Strojní zařízení, které čerpá ropu na povrch

Ropná plošina

Dlouhá trubka uprostřed věže proniká do oceánu, dokud nedosáhne vrstvu, která obsahuje olej.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Znečištění půdy

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění půdy.

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Elektromobil

Tesla Model S je první elektromobil, který je vhodný i pro každodenní použití.

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větra na elektrickou energii.

Čistírna odpadních vod

Očištěnou odpadní vodu je možné použít v oblasti zemědělství a průmyslu.

Konstrukce osobního automobilu

Tato animace prezentuje provoz osobního automobilu jako i jeho externí a interní konstrukci.

Oxid uhelnatý (CO) první stupeň

Bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu, vysoce toxický pro lidi a zvířata.

Palivový článek

Palivový článek je šetrný k životnímu prostředí, přeměňuje přímo chemickou energii paliva a okysličovadla na elektrickou energii.

Vodovodní síť

Systém dodávky vody zajišťuje čistou a nezávadnou pitnou vodu pro spotřebitele.

Added to your cart.