Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Život v období permu

Život v období permu

Tato 3D scénka vám představí flóru a faunu z poslední periody paleozoika.

Biologie

Klíčová slova

Historie Země, geologické stáří, perm období, fosilní, živoucí fosílie, vyhynulý, pravěký tvor, Gorgonopsida, Dicynodontia, Diplocaulus, Dimetrodon, bjuvia, Ginkgo biloba, sigillaria, walchia, glossopteris, gingko, semenná kapradina, Prvohor, Orthacanthus, plaz, prehistorický plaz, kel, kořist, nahosemenné rostliny, biologie, vertebrate, rostlina, živočišná říše, fauna, flóra, synapsida, araukárie

Související doplňky

Scénky

Flóra a fauna

Klima v poslední periodě paleozoika byla ve srovnání s karbonem sušší a teplejší. Vnitřek superkontinentu Pangea se stávalo stále sušším a charakterizovala jej desertifikace. Bujná vegetace se kvůli změně klimatu prořídla, objevily se nové druhy rostlin a rozšířily se savcovité plazy.

Perm ukončilo velké permské vymírání (před 251 miliony let). S výbuchem supervulkánu bylo spojeno vyloučení plynů, které zvýšily skleníkový efekt a způsobily globální oteplení. Vlivem zvýšení teploty o 10 °C vyhynulo 96% mořských druhů a 70% suchozemských druhů.

Suchozemští obratlovci

 • Dimetrodon
 • Dicynodontia
 • Gorgonopsid

Dimetrodoni byly v období permu vrcholové suchozemské dravce. Dimetrodoni zahrnují 20 různých druhů, jejichž délka dosahovala 1,7 m až 4,6 m. Na hřbětu měli plachtu, která sestávala z prodloužených obratlových výběžků a kůže. Tato hřbetní​ plachta měla pravděpodobně význam z hlediska tepelné regulace a komunikace.

Dicynodonti byly v permu nejrozšířenějšími suchozemskými obratlovci. Patřilo k nim 70 druhů. Nejmenší z nich měli rozměry potkana, zatímco ty největší dorostly do velikosti slona. V přední části úst měli podobný zkostnatělý zobák jako želvy a za ním jim vyrůstaly dlouhé kly. Tyto býložravá zvířata svá hnízda stavěla v podzemních chodbách.

Gorgonopsidy byly dravci. Zahrnuli 41 druhů. Menší dosahovaly rozměry psa, zatímco ty větší mohly být velké jako medvěd. Měli obrovské, šavlovité zuby, kterými své kořisti způsobovaly smrtelné zranění.

Vodní obratlovci

 • Diplocaulus
 • Orthacanthus

V permu měli jezera, řeky a bažiny velmi bohatou faunu.
Na vrcholu vodního potravního řetězce stáli sladkovodní žraloci a velké obojživelníky. Sladkovodní žralok Orthacanthus měl podobný tvar jako dnešní úhoř. Délka jeho těla mohla dosahovat až 3 m.

Diplocaulus, kterého můžeme zařadit k obojživelníkům, se stal známým díky svému výjimečnému vzhledu. Tělo tohoto zvířete včetně ocasu bylo 1,3 m dlouhé a vážilo 15 kg. Jeho hlava kvůli bočním výstupkem na lebce měla tvar podobný bumerangu.

Rostliny

 • pečetník - Vyhynulá rostlina, která patří k jednomu z oddělení výtrusných rostlin, k plavuňovým rostlinám. Kmen této 20-30 m vysoké rostliny, která rostla v močálech, pokrývaly zůstatky listových bází. Měla listy podobné trávě.
 • glossopteris - Jeden z nejrozmanitějších rodů řady kapraďosemenných. Tvar a velikost rostliny můžeme pouze odhadovat, nakolik dosud se našly pouze fosílie její jazykovitých listů.
 • bjuvia - Rostlina s obrovskými listy a kmenem připomínajícím palmu, která měla velikost stromu. Její výška mohla dosahovat až 15 m.
 • walchia - Jedna z prvních jehličnatých rostlin. Její výška mohla dosahovat až 30 m.
 • jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) - Předek dnešního jinanu. Výška vyvinuté rostliny mohla dosahovat 20-30 m.

Kvůli suchému podnebí se počet pečetníků a kapraďosemenných rostlin výrazně snížil.
V permu se objevily první jehličnany, které se značně rozšířily díky tomu, že se uměli přizpůsobit sušším podmínkám. Jednou z pravěkých jehličnatých rostlin byla i walchia. Její listy vytvářely podobné jehlice jako dnešní blahočet.
I cykasy a cykasotvaré se dokázali dobře přizpůsobit podnebí v období permu, a tak se výrazně rozšířily. Kmen těchto stromů, které měly rozměry palem, byl rovný a v případě některých druhů měl tvar sudu. Jejich nejznámějším představitelem je bjuvia.
Ve vlhčích oblastech v blízkosti mořských pobřeží se objevily jinanovité rostliny. Jediný, i dnes žijící zástupce těchto listnatých rostlin je jinan dvoulaločný (ginkgo biloba), který je považován za živou fosílii.

Členovci

 • Apthoroblattina
 • Ponomarenkia belmonthensis
 • Meganeuropsis permiana

Nejúspěšnějšími členovci permu byly jednoznačně pravěké šváby, jedním z jejich představitelů je i Apthoroblattina.
V období permu došlo k významnému posunu v dějinách hmyzu: objevily se totiž první brouci. Brouci mají na rozdíl od ostatního hmyzu tvrdá vnější křídla. Ty chrání blanitá křídla a zajišťují vlhké prostředí pro dýchací otvory, což chrání zvíře před dehydratací.
V období permu se objevily i vážky. Některé byly velikostí podobné těm dnešním, ale existovaly i mnohem větší druhy.

Související doplňky

Karbonská fauna a flóra

Tato animace představuje některé živočichy a rostliny, které žily mezi devonem a permem (před 358-299 miliony lety).

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Životní cyklus mechů a kapradin

Tato animace porovnává životní cyklus mechů a kapradin, pomáhá pochopit obecný životní cyklus rostlin.

Amoniti, podtřída čtyřžábrých hlavonožců.

Patřily do skupiny hlavonožců s vnější vápenatou schránkou. Jejich fosílie jsou důležité ukazatele.

Borovice lesní

Jeden z nejrozšířenějších druhů borovic na světě, který pochází z Eurasie.

Kyjonožci

Dravá zvířata, která byli vodními členovci žijícími v paleozoiku.

Ichthyosaurus

Je vyhynulý rod mořského plaza, podobný delfínům. Je příkladem konvergenční evoluce.

Ichthyostega

Praobojživelník, který vyhynul před 360 mil.let. Patří mezi první známé suchozemské čtvernožce

Trilobiti (fosilie)

Řadíme sem předky pavoukovců a kořýšů.

Apatosaurus

Býložravý dinosaurus s mohutnou stavbou těla a dlouhým krkem.

Added to your cart.