Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Život na farmě

Život na farmě

Farmaření se skládá ze specifických zemědělských činností.

Zeměpis

Klíčová slova

Farma, zemědělství, osada, scattered settlement, stabilní, maize loft, skladování, obydlí, zeměpis

Související doplňky

Salaš (19. století)

Salaše jsou malé farmy, které se nacházejí v blízkosti hranic venkovských měst, obývané rolníky.

Typy farem a vesnic

Struktura a hustota farem a vesnic závisí na geografické polohy regionu.

Administrativní mapa Maďarska

Tato animace nám prezentuje nejdůležitější regiony, kraje a města v Maďarsku.

Izolované obydlí (hájovna)

Myslivci přizpůsobují svůj životní styl prostředí v lese.

Místa původu zvířat a plodin

Domestikovaní zvířata a plodiny pocházejí z různých částí světa.

Selský dům

Selské domy středověkého venkova byly jednoduchými, přízemními stavbami. Byly postaveny hlavně ze země, hlíny a dřeva.

Selský dům v 19. století

Středoevropský selský dům v 19. století měl charakteristický exteriér a interiér.

Vývoj rolnictví

Rolnictvo ve středověku a (i) novověku se rozvíjelo spolu s lidskou civilizací.

Jak to funguje? - Kombajn

Kombajn je zemědělský stroj, který sklízí obilí.

Added to your cart.