Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Živočišné a rostlinné buňky, buněčné organely

Živočišné a rostlinné buňky, buněčné organely

Eukaryotické buňky obsahují mnoho organel.

Biologie

Klíčová slova

Buňka, buněčná organela, buněčné organely, eukaryotní, cytoplazmatická membrána, buněčná stěna, buněčné jádro, cytoplazma, Golgiho aparát, chloroplast, endoplazmatické, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, cytoskelet, vakuola, DNK, thylakoidních, rostlinné buněčné stěny, vezikul, Granum, extracelulární matrix, sclerocyte, chromatin, histone proteiny, lipidové membrány, jaderná membrána, hladké endoplazmatické retikulum, drsné endoplazmatické retikulum, ribozom, Organismus, cytologie, rostlina, zvíře, biologie, _javasolt

Související doplňky

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých vodách.

Měňavka velká

V sladké vodě žijící heterotrofní jednobuněčné organismy, jejichž tvar se neustále mění.

Struktura prokaryotických a eukaryotických buněk

Existují dva základní typy buněk: prokaryotické a eukaryotické buňky.

Stupně organizace pod jednotlivcem

Animace ukazuje organizovanost živých organismů od jednotlivce přes tkáně po stupeň buněk.

Trepka velká

Eukaryotické jednobuněčné organismy rozšířené ve sladkých vodách.

Uspořádání genetického materiálu

Eukaryotické buňky s jádry v průměru několik mikrometrů mohou obsahovat téměř 2 metry DNA svinutou vícekrát.

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Meióza

Naše pohlavní buňky jsou haploidní buňky vyrobené z diploidních buněk meiózy což je zvláštní druh buněčného dělení

Mitóza

Mitóza je takový proces dělení, během něhož se počet chromozomů nemění.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Bakterie (pokročilý stupeň)

Bakterie jsou jednobuněčné organismy bez jádra, které dosahují délky pouze několika mikrometrů.

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené barvivo nalezené v rostlinách, které hraje důležitou roli při fotosyntéze.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží především k výživě.

Transportní procesy

Tato animace zobrazuje aktivní a pasivní transportní procesy probíhající přes buněčné membrány.

Celulóza (C₆H₁₀O₅) n

Je stavebním materiálem buněčných stěn a vláken rostlin.

Fotosyntéza (základní)

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Molekule tuku

Molekule tuku je tvořena jednou molekulou glycerinu a třemi molekulami mastných kyselin.

Olejová molekule

Jsou to triglyceridy, které obsahují nenasycené mastné kyseliny, jsou kapalné při pokojové teplotě.

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové tkáně a kostní tkáň.

Semena a klíčení

Dvouděložné rostliny mají zárodek se dvěma děložními lístky, jednoděložné s jedním.

Svalové tkáně

V lidském těle najdeme tři typy svalovin: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina.

Porovnání jedlých a jedovatých hub

Některé houby jsou jedovaté a mohou být smrtelné pro člověka, zatímco jiné jsou jedlé a často používané při vaření.

Viry

Viry se skládají z bílkoviny a DNA nebo RNA, které přeprogramují infikované buňky k produkci více virů.

Added to your cart.