Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Zeměpisný souřadnicový systém

Zeměpisný souřadnicový systém

Zeměpisný souřadnicový systém umožňuje přesné určení polohy jakéhokoli místa na Zemi.

Zeměpis

Klíčová slova

Geografický souřadnicový systém, řada šířky, zeměpisná délka, Severní polokoule, Jižní polokoule, Země, západní hemisféra, východní polokoule, hlavní linie šířky, Datová hranice, Arctic Circle, Obratník raka, Rovník, Obratník Kozoroha, Antarctic Circle, Souřadnicový systém, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Rovnoběžky

Hlavní rovnoběžka: 0° = Rovník
Polokoule: od rovníku na sever: severní polokoule, od rovníku na jih: jižní polokoule
Směr: východ-západ
Obvod / délka: zkracují se směrem k pólům
Vzájemná poloha rovnoběžek: navzájem paralelní
Číslování: od 0° po 90° na sever a na jih; plné kruhy

Poledníky

Základní poledník: 0° = Nultý poledník
Polokoule: od nultého poledníku na východ: východní polokoule, od nultého poledníku na západ: západní polokoule
Směr: sever-jih
Obvod / délka: stejná délka
Vzájemná poloha poledníků: Poledníky se protínají na pólech
Číslování: od 0° po 180° na východ a na západ; půlkruhy

Definice pojmů:

Zeměpisné souřadnice: Systém rovnoběžek a poledníků na zeměkouli, na mapě, který umožňuje přesné určení polohy jakéhokoli místa na Zemi.

Rovnoběžka: Součást zeměpisného souřadnicového systému, pomyslná kružnice na povrchu Země, paralelní s rovníkem. V případě, že tvar Země znázorňujeme koulí nebo elipsoidem, a pomocí roviny kolmou na osu otáčení uděláme průřez, tak se na povrchu koule vykreslí rovnoběžka.

Poledník: Součást zeměpisného souřadnicového systému, pomyslný půlkruh na povrchu Země, který prochází póly a je kolmý na rovník.

Významné rovnoběžky: severní polární kruh, obratník Raka, rovník, obratník Kozoroha, jižní polární kruh.

 • severní polokoule
 • jižní polokoule
 • základní poledník (0º)
 • západní polokoule
 • východní polokoule
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Severní pól
 • severní polární kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • jižní polární kruh
 • Jižní pól

 • severní polokoule
 • jižní polokoule
 • základní poledník (0º)
 • západní polokoule
 • východní polokoule
 • datová hranice (180°)

 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • Severní pól
 • severní polární kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • jižní polární kruh
 • Jižní pól

 • severní polokoule
 • jižní polokoule
 • základní poledník (0º)
 • západní polokoule
 • východní polokoule
 • datová hranice (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

 • datová hranice (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º

 • severní polární kruh (66,5º s.z.š.)
 • Obratník Raka (23,5º s.z.š.)
 • Obratník Kozoroha (23,5º j.z.š.)
 • jižní polární kruh (66,5º j.z.š.)
 • 23,5º
 • 66,5º

 • rovníkový průměr: 12 756,3 km
 • délka rovníku:: 40 076 km
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º

Animace

 • severní polokoule
 • jižní polokoule
 • základní poledník (0º)
 • západní polokoule
 • východní polokoule
 • severní polární kruh (66,5º s.z.š.)
 • Obratník Raka (23,5º s.z.š.)
 • Obratník Kozoroha (23,5º j.z.š.)
 • jižní polární kruh (66,5º j.z.š.)
 • rovníkový průměr: 12 756,3 km
 • délka rovníku:: 40 076 km
 • datová hranice (180°)
 • 10º
 • 20º
 • 30º
 • 40º
 • 50º
 • 60º
 • 70º
 • 80º
 • 90º
 • 100º
 • 110º
 • 120º
 • 130º
 • 140º
 • 150º
 • 160º
 • 170º
 • 180º
 • 23,5º
 • 66,5º
 • Severní pól
 • severní polární kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • jižní polární kruh
 • Jižní pól

Vyprávění

Polohu jakéhokoli místa na Zemi lze nejsnadněji určit pomocí jeho souřadnic. Zeměpisný souřadnicový systém se skládá z rovnoběžek a poledníků.

Rovnoběžky jsou kružnice paralelní k rovníku, jejichž rovina je kolmá na osu otáčení. Jejich hodnotu můžeme určit tak, že jeden bod rovnoběžky spojíme se středem Země a změříme velikost úhlu, který rovnoběžka svírá s rovinou rovníku. Například v případě obratníku Raka je velikost úhlu 23,5°.

Rovník je nultou rovnoběžkou, která rozděluje Zemi na severní a jižní polokouli. Od rovníku k pólům se rovnoběžky označují od 0° do 90°. Při zadání zeměpisné souřadnice musíme uvést, zda se stupeň její zeměpisné šířky vztahuje k severu či jihu.

Mezi významné rovnoběžky patří severní a jižní polární kruh, které leží na 66,5° zeměpisné šířky. Obratník Raka leží na 23,5° severní šířky a obratník Kozoroha na 23,5° jižní šířky. Významné rovnoběžky označují hranice podnebných pásů.

Poledníky jsou takové křivky, které jsou nejkratšími spojnicemi severního a jižního pólu. Rovina, kterou vytvářejí, je v jedné rovině s osou rotace Země. Od základního poledníku nebo také nultého poledníku se na obě strany (západ a východ) počítají poledníky od 0° do 180°. Základní poledník prochází Greenwichem, předměstím Londýna.

Hodnotu poledníku lze určit tak, že vyznačíme průsečík základního poledníku a rovníku, a podíváme se, kde se poledník patřící k našemu libovolně zvolenému bodu protíná s rovníkem. Takto získané dva body na rovníku spojíme se středem Země a změříme úhel, který svírají.

Na opačné straně základního poledníku, přibližně na 180° zeměpisné délky, leží datová hranice. Při určování zeměpisné souřadnice daného bodu musíme uvést, zda se stupeň jeho zeměposné délky vztahuje k východu nebo západu.

Související doplňky

Časová pásma

Země je rozdělena do 24 časových pásem. Časové pásmo je ta část Země, která používá stejný standardní čas.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Formy vlády a úřední jazyky států

Animace prezentuje formy vlád a úřední jazyky států.

Podnební pásma

Země je rozdělena do geografických a podnebných a rostlinných pásem.

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich příslušné symboly.

Putování Slunce po významných rovnoběžkách Země

Zdánlivý pohyb Slunce je výsledkem rotace Země kolem vlastní osy.

Satelitní navigace (GPS)

Globální Polohový Systém se skládá z 24 družic, ale pouze 4 musí být viditelné pro polohování.

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Změna ročních období (základní)

Zemská osa není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Struktura Země (základní)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Zeměpisné objevy (15-17. století)

Legendární zeměpisné objevy na počátku novověku překreslili mapy, jejich účinky jsou velmi rozmanité.

Geografický souřadnicový systém

Geografický souřadnicový systém umožňuje každé místo na Zemi přesně specifikovat.

Added to your cart.