Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Země

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Zeměpis

Klíčová slova

Země, planeta, skalnatá planeta, Měsíc, Solární Systém, Slunce, rotace kolem své osy, geoid, Rotace, obíhat, Oběhová soustava, geosféra, kůra, litosféra, plášť, jádro, atmosféra, biosféra, Arctic Circle, Obratník raka, Rovník, Obratník Kozoroha, Antarctic Circle, Slapové jevy, sezón, zeměpis

Související doplňky

Otázky

 • Za jaký čas oběhne Měsíc kolem Země?
 • Je správné to tvrzení, že Země má největší průměr z skalnatých planet?
 • Je správné to tvrzení, že Země má největší hmotnost ze skalnatých planet?
 • Je správné to tvrzení, že Země má nejmenší hustotu z skalnatých planet?
 • Je správné to tvrzení, že Země vznikla před 2 miliardami let?
 • Je správné to tvrzení, že skalnaté planety mají vlastní světlo?
 • Je správné to tvrzení, že skalnaté planety mají pevný povrch?
 • Je správné to tvrzení, že skalnaté planety mají nízkou hustotu?
 • Je správné to tvrzení, že osa rotace Země je kolmá na její oběžnou rovinu?
 • Je správné to tvrzení, že zemská kůra má odlišnou tloušťku pod pevninou a pod oceány?
 • Je správné to tvrzení, že během roku se mění na stejném místě úhel dopadu slunečních paprsků?
 • Je správné to tvrzení, že bez skleníkového efektu by byla povrchová teplota Země -15°C?
 • Je správné to tvrzení, že 70% zemského povrchu tvoří pevnina?
 • Je správné to tvrzení, že ze Země vidíme vždy stejnou stranu Měsíce?
 • Je správné to tvrzení, že vzdálenost mezi Měsícem a Zemí je vždy stálá?
 • Jaká je průměrná vzdálenost Měsíce od Země?
 • Které jsou dvě hlavní složky zemské atmosféry?
 • Jaká část zemského povrchu je tvořena pevninou?
 • Je správné to tvrzení, že Měsíc a Země obíhá kolem společného těžiště?
 • Kdy přistál člověk poprvé na Měsíci?
 • Země je ve sluneční soustavě ... planetou od Slunce.
 • Země je ve sluneční soustavě ... největší planetou.
 • Před kolika miliardami let vznikla Země?
 • Za jaký čas oběhne Zemi kolem Slunce?
 • Jaká je průměrná tloušťka zemské kůry?
 • Co způsobuje na Zemi příliv a odliv?
 • Země je z skalnatých planet sluneční soustavy ... v pořadí z hlediska průměru.
 • Země je z skalnatých planet sluneční soustavy ... v pořadí z hlediska hmotnosti.
 • Země je z skalnatých planet sluneční soustavy ... v pořadí z hlediska hustoty.

Scénky

Slunečná soustava

Země je třetí planeta od Slunce. Je pátou největší z planet a největší pokud jde o průměr, hmotnost a hustotu. Je největší z terestických planet. Země je jedinou známou planetou ve vesmíru, kde existuje život. Podle našich současných znalostí, Země vznikla před 4,57 miliardy rok a život se objevil na jeho povrchu během miliardy let.

Definice pojmů:
Terestrická planeta (typ planety jako Země) je nebeské těleso, které nemá vlastní světlo,obíhá blízko Slunce a proto má relativně vysokou teplotu.Terestrálne planety mají pevný povrch, nízkou hmotnost, vysokou hustotu a tenkou atmosféru.Zprvků patří mezi nejdůležitější težkékovy.

Země

 • rotace kolem své osy
 • přímka kolmá k oběžné rovině Země
 • oběžná dráha Země
 • rotace Země kolem Slunce
 • S
 • Severní polární kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • Jižní polární kruh
 • J
 • 23,5°

Údaje:

průměr: 12 756 km

hmotnost: 5,974 × 1024 kg

průměrná hustota: 5,52 g/cm3

povrchová gravitace: 1 g (zrychlení: 9,81 m/s2)

povrchová teplota: mezi -70 ° C a 56 ° C, v průměru o 15 ° C

počet měsíců: 1

doba otáčení kolem své osy: 23 hodin 56 minut (v porovnání s hvězdy)

axiální naklonění: 23,5 °

Průměrná vzdálenost od Slunce:
149600, 000 km = 1 CSE =
8,3 světelných minut

orbitální excentricita: 0,0167

oběžná dobakolemSlunce: 365,25 den

Měsíc

 • Alpy-pohoří
 • Moře dešťů
 • Moře chladu
 • Moře jasu
 • Moře klidu
 • Moře plodnosti
 • Moře nepokojů
 • Moře nektaru
 • Moře oblaků
 • Moře vláhy
 • Moře talentů
 • Východní moře
 • Smythovo moře
 • Oceán bouří
 • Karpaty-pohoří
 • Jura-pohoří
 • Kavkaz-pohoří
 • Apeniny-pohoří
 • Taurus-pohoři
 • Pyreneje-pohoří
 • Kordillery-pohoří
 • Plato (kráter)
 • Copernicus (kráter)
 • Gagarin (kráter)
 • Szilárd (kráter)
 • Zsigmondy (kráter)
 • Hornatá oblast odvrácené strany Měsíce
 • Bolyai (kráter)
 • Eötvös (kráter)
 • Pateur (kráter)

Měsíc:

Průměrná vzdálenost od Země: 384 400 km

průměr: 3475 km

hmotnost: 7,348x1022 kg

průměrná hustota: 3,34 g/cm3

povrchová gravitace: 0,165 g (1/6 g)

Oběžná dráha Měsíce

 • Alpy-pohoří
 • Moře dešťů
 • Moře chladu
 • Moře jasu
 • Moře klidu
 • Moře plodnosti
 • Moře nepokojů
 • Moře nektaru
 • Moře oblaků
 • Moře vláhy
 • Moře talentů
 • Východní moře
 • Smythovo moře
 • Oceán bouří
 • Karpaty-pohoří
 • Jura-pohoří
 • Kavkaz-pohoří
 • Apeniny-pohoří
 • Taurus-pohoři
 • Pyreneje-pohoří
 • Kordillery-pohoří
 • Plato (kráter)
 • Copernicus (kráter)
 • Gagarin (kráter)
 • Szilárd (kráter)
 • Zsigmondy (kráter)
 • Hornatá oblast odvrácené strany Měsíce
 • Bolyai (kráter)
 • Eötvös (kráter)
 • Pateur (kráter)
 • Země
 • Měsíc
 • oběžní dráha Měsíce
 • čas oběhu: 27,3 dní
 • vzdálenost: 405 696 km
 • blízkost: 363 104 km

Průřez Země

 • atmosféra - Vnější plášť Země, je to složení plynů pokrývající další vrstvy bez mezer.
 • biosféra - Systém, který obsahuje všechny živé bytosti v rámci litosféry, nižšej atmosféry a hydrosféry.
 • kůra - Vnější plášť Země, má nejmenší hmotnost a je složen z pevné horniny. Průměrná hroubka je 30 km. Struktura a hroubka oceánské a kontinentální kůry je jiná.
 • svrchní plášť - 2800 km silná vrstva Země, mezi kůrou a jádrem.Vnější plášť se skládá z vrstvy pevné horniny, plastu, roztavené horniny (měkký plášť), vnitřní plášť je z pevné horniny.
 • spodní plášť - 2800 km silná vrstva Země, mezi kůrou a jádrem.Vnější plášť se skládá z vrstvy pevné horniny, plastu, roztavené horniny (měkký plášť), vnitřní plášť je z pevné horniny.
 • vnější jádro - Nejvnitřnější horká a velmi hustá část Země o průměru 7000 km, která se skládá ze železa a niklu. Je rozdělena do dvou částí, roztavené vnější jádro a pevné vnitřní jádro.
 • vnitřní jádro - Nejvnitřnější horká a velmi hustá část Země o průměru 7000 km, která se skládá ze železa a niklu. Je rozdělena do dvou částí, roztavené vnější jádro a pevné vnitřní jádro.

Průřez Měsíce

 • kůra - Na straně přivrácené k Zemi je kůra 19 km hrubá na a 50-60 km hrubá na druhé straně. Lunar maria (moře) je tvořeno čedičem. Vysočiny jsou tvořena dopadem skály brekcia.
 • plášť - Je rozdělen do dvou částí: vnější a vnitřní plášť. Vnější plášť je pevný, vnitřní plášť je částečně roztavený.Plášť je 1200 km hrubý, skládá se převážně z kyslíku, křemičitan, hořčíku, železa, vápníku a hliníku.
 • jádro - Jádro Měsíce má průměr 450-500 km. Vnější jádro má hroubku 300-350 km a skládá se z roztavené horniny, vnitřní jádro (průměr 150-160 km) se skládá ze železa a síry.

Oběžná dráha Země

 • Země
 • Slunce
 • oběžná dráha Země
 • čas oběhu: 365,25 dní
 • průměrná vzdálenost od Slunce: 149 600 000 km

Animace

 • Slunce
 • Merkur
 • Venuše
 • Země
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun
 • rotace kolem své osy
 • přímka kolmá k oběžné rovině Země
 • oběžná dráha Země
 • rotace Země kolem Slunce
 • S
 • J
 • 23,5°
 • Alpy-pohoří
 • Moře dešťů
 • Moře chladu
 • Moře jasu
 • Moře klidu
 • Moře plodnosti
 • Moře nepokojů
 • Moře nektaru
 • Moře oblaků
 • Moře vláhy
 • Moře talentů
 • Východní moře
 • Smythovo moře
 • Oceán bouří
 • Karpaty-pohoří
 • Jura-pohoří
 • Kavkaz-pohoří
 • Apeniny-pohoří
 • Taurus-pohoři
 • Pyreneje-pohoří
 • Kordillery-pohoří
 • Plato (kráter)
 • Copernicus (kráter)
 • Gagarin (kráter)
 • Szilárd (kráter)
 • Zsigmondy (kráter)
 • Hornatá oblast odvrácené strany Měsíce
 • Bolyai (kráter)
 • Eötvös (kráter)
 • Pateur (kráter)
 • Země
 • oběžní dráha Měsíce
 • čas oběhu: 27,3 dní
 • vzdálenost: 405 696 km
 • blízkost: 363 104 km
 • atmosféra - Vnější plášť Země, je to složení plynů pokrývající další vrstvy bez mezer.
 • biosféra - Systém, který obsahuje všechny živé bytosti v rámci litosféry, nižšej atmosféry a hydrosféry.
 • kůra - Vnější plášť Země, má nejmenší hmotnost a je složen z pevné horniny. Průměrná hroubka je 30 km. Struktura a hroubka oceánské a kontinentální kůry je jiná.
 • svrchní plášť - 2800 km silná vrstva Země, mezi kůrou a jádrem.Vnější plášť se skládá z vrstvy pevné horniny, plastu, roztavené horniny (měkký plášť), vnitřní plášť je z pevné horniny.
 • spodní plášť - 2800 km silná vrstva Země, mezi kůrou a jádrem.Vnější plášť se skládá z vrstvy pevné horniny, plastu, roztavené horniny (měkký plášť), vnitřní plášť je z pevné horniny.
 • vnější jádro - Nejvnitřnější horká a velmi hustá část Země o průměru 7000 km, která se skládá ze železa a niklu. Je rozdělena do dvou částí, roztavené vnější jádro a pevné vnitřní jádro.
 • vnitřní jádro - Nejvnitřnější horká a velmi hustá část Země o průměru 7000 km, která se skládá ze železa a niklu. Je rozdělena do dvou částí, roztavené vnější jádro a pevné vnitřní jádro.
 • kůra - Na straně přivrácené k Zemi je kůra 19 km hrubá na a 50-60 km hrubá na druhé straně. Lunar maria (moře) je tvořeno čedičem. Vysočiny jsou tvořena dopadem skály brekcia.
 • plášť - Je rozdělen do dvou částí: vnější a vnitřní plášť. Vnější plášť je pevný, vnitřní plášť je částečně roztavený.Plášť je 1200 km hrubý, skládá se převážně z kyslíku, křemičitan, hořčíku, železa, vápníku a hliníku.
 • jádro - Jádro Měsíce má průměr 450-500 km. Vnější jádro má hroubku 300-350 km a skládá se z roztavené horniny, vnitřní jádro (průměr 150-160 km) se skládá ze železa a síry.
 • Země
 • Slunce
 • oběžná dráha Země
 • čas oběhu: 365,25 dní
 • průměrná vzdálenost od Slunce: 149 600 000 km

Vyprávění

Země je třetí planeta Sluneční soustavy. Je pátou největší z planet a největší terestrální planetou pokud jde o průměr, hmotnost a hustotu. Země je jedinou známou planetou ve vesmíru, kde existuje život. Podle našich současných znalostí vznikla Země před 4,57 miliardami let a život se na jejím povrchu objevil během miliardy let.

Než Země jednou oběhne kolem Slunce, trvá jí to 365,26 dní.Toto časové období je jeden rok. Oběžná rychlost Země je 30 km/s.

Zemská osa není rovnoběžná s kolmicí na ekliptiku, ale odklání se od ní v úhlu, který v současnosti dosahuje hodnoty přibližně 23,5°. Výsledkem je, že během jednoho roku se úhel dopadu slunečního záření na stejném místě mění, což je příčinou střídání ročních období. Naše planeta se vůči Slunci otáčí jednou za 24 hodin. V důsledku odstředivé síly způsobené otáčením je planeta poněkud zploštělá.

Jediným přirozeným satelitem Země je Měsíc, který vznikl přibližně před 4,53 biliony let. Gravitace Měsíce způsobuje příliv a odliv, které udržují osu otáčení Země téměř vždy pod stejným úhlem a mírně zpomalují rotaci planety (délka jednoho dne se zvyšuje o 0,002 sekundy za 100 let).

Atmosféra Země je tvořena převážně dusíkem (78%) a kyslíkem (21%). Další důležité složky atmosféry jsou vodní pára, argon a oxid uhličitý. Na povrchu Země je průměrný atmosférický tlak 1013 milibarů - tento tlak se nazývá jedna atmosféra. Atmosféra nás chrání před ultrafialovým zářením a množstvím meteorů. Magnetické pole Země chrání živé organismy před kosmickým zářením.

V důsledku skleníkového efektu se průměrná povrchová teplota pohybuje kolem 15°C (bez tohoto efektu by to bylo -15°C).

Povrch země je mimořádně rozmanitý. 71% povrchu je pokryto vodou zbývajících 21% tvoří pevninu. Část zemské kůry pod vodou je stejně rozmanitá jako povrch Země, střídají se zde hory, horská pásma, roviny nebo příkopy. Kvůli sopečné činnosti, erozi a deskové tektonice se povrch naší planety neustále mění.

Měsíc vznikl krátce po vzniku planet jako důsledek kolize mladé Země a jiné dávné planety velikosti Marsu. Během srážky bylo vyvrženo ze zemského pláště velké množství materiálu, které začalo obíhat kolem Země a vytvořilo disk. Působením gravitace se materiál disku shromáždil do kulovitého tvaru a tak vznikl Měsíc. Vdobě vzniku byl dvacetkrát blíže Zemi. Průměr Měsíce je asi 1/4 průměru zemského. V sluneční soustavě je Měsíc extrémně velký. V porovnání s jeho mateřskou planetou je Měsíc největším přirozeným satelitem ve sluneční soustavě.

Zatímco se pohybují kolem Slunce, Země a Měsíc obíhají kolem svého společného těžiště (tento bod se nachází pod povrchem Země). Měsíc je v synchronní rotaci se Zemí, jejich axiální rotace a oběžná doba je stejná. Proto vidíme vždy stejnou stranu Měsíce. Oběžná doba kolem Země je 27,3 dní a měsíční fáze (období od jednoho úplňku k následujícímu) je 29,53 dnů.

Měsíc má na Zemi velmi důležitý vliv. Kdybychom neměli Měsíc, mnoho věcí na Zemi by se událo jinak. Velkou roli měl i na evoluci, při rozšíření člověka a přechodu z vody na souš. Náš přírodní satelit stabilizoval axiální naklonění země a tím se ustálilo relativně konstantní klima. Příliv a odliv má velký vliv na zpomalení rotace naší planety a proto postupně narůstá délka dne. Před 400 miliony let trval jeden rok 400 dní a délka jednoho dne byla 21,8 hodiny. Dráha Měsíce se každý rok rozšiřuje o 4 cm.

Prvními lidmi, kteří vstoupili na povrch Měsíce, byli Neil Armstrong a Edwin Aldrin 21. července 1969 v rámci programu Apollo. Na Měsíci stanulo v rámci 6 misí 12 Američanů, naposledy v prosinci 1972. Vzhledem k vysoké nákladovosti nebyly od té doby na Měsíc vyslány žádné další expedice. V současné době se nachází na oběžné dráze Měsíce několik satelitů, které analyzují jeho povrch. Na dně polárních kráterů, kam neproniká sluneční záření, byl nalezen led.

Související doplňky

Život sluneční soustavy

Slunce a planety byly vytvořeny kondenzací oblaku plynu před asi 4,5 miliardami let.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší Země.

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Měsíc

Měsíc je jediná přirozená družice Země.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Moře a zálivy

Tato animace zobrazuje nejdůležitější moře a zátoky Země.

Naši astronomičtí sousedé

Představení sousedních planet, hvězd a galaxií.

Planety, velikosti

Kolem Sluneční dráhy obíhají terestiálne planety, a joviální planety (plynní obři).

Zeměkoule

Různé trojrozměrné zobrazení naší zeměkoule.

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Geografický souřadnicový systém

Geografický souřadnicový systém umožňuje každé místo na Zemi přesně specifikovat.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Kontinenty a oceány

Kontinent je rozlehlá a souvislá část souše, obklopena oceánem.

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního zeměpisného pólu.

Mléčna dráha

Průměr naší galaxie je přibližně 100 tisíc světelných let, obsahuje více než 100 miliard hvězd, z kterých jednou je Slunce.

Podnební pásma

Země je rozdělena do geografických a podnebných a rostlinných pásem.

Putování Slunce po významných rovnoběžkách Země

Zdánlivý pohyb Slunce je výsledkem rotace Země kolem vlastní osy.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Sluneční soustava, planety

Kolem Slunce obíhá na oběžné dráze 8 planet.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Struktura Země (základní)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Zajímavá fakta z geografie - Astronomie

Naše sluneční soustava nám nabízí mnoho zajímavých faktů.

Zeměpisný souřadnicový systém

Zeměpisný souřadnicový systém umožňuje přesné určení polohy jakéhokoli místa na Zemi.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Jupiter

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, má dva a půl krát větší hmotnost než všechny ostatní planety dohromady.

Mars

Na rudé planetě zkoumají stopy po vodě a životě.

Merkur

Merkur je nejvnitřnější a nejmenší planetou sluneční soustavy.

Mise Cassini-Huygens (1997-2017)

Planetární sonda Cassini zkoumala Saturn a jeho měsíce téměř 20 let.

Neptun

Neptun je nejvzdálenější planeta Sluneční soustavy, a nejmenší z plynných obrů.

Saturn

Saturn je druhá největší planeta sluneční soustavy, je snadno rozpoznatelná svým prstencem.

Soustava Pluto–Charon

Charon je měsíc trpasličí planety Pluto.

Uran

Uran je 7 planeta od Slunce typu Jupiter, čili patří mezi plynné obři.

Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Venuše

Venuše je druhá planeta od Slunce, po Měsíci je to nejjasnější objekt na noční obloze.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Expedice Mars

Kosmické sondy a Mars vozítka zkoumají strukturu Marsu a případné stopy života.

Mise Dawn

Zmapováním Vesty a Ceresu můžeme získat informace o raném období sluneční soustavy a o formování terestrických planet.

Mise New Horizons

Kosmickou sondu New Horizons vypustili v roce 2006. Jejím úkolem bylo zkoumat Pluto a Kuiperův pás.

Přistání na Měsíci: 20.července 1969

Neil Armstrong, jeden ze členů posádky Apolla-11 byl první člověk, který vkročil na Měsíc.

Added to your cart.