Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Zatmění Slunce

Zatmění Slunce

Když se Slunce, Měsíc a Země sejdou v jedné přímce Měsíc může částečně nebo zcela zakrýt Slunce.

Zeměpis

Klíčová slova

Zatmění Slunce, Slunce, zatmění, Stín kužele, polostín, umbra, Stín, light jev, sluneční světlo, prstencové zatmění, Měsíc, Země, astronomický objekt, astronomie, astronom, zeměpis

Související doplňky

Otázky

 • Je to správně?\nMěsíc má synchronní rotaci.
 • Je to správně?\nZe Země vždy vidíme stejnou stranu Měsíce.
 • Je to správně?\nBěhem zatmění Slunce Měsíc zakrývá celou viditelnou plochu Slunce.
 • Je to správně?\nBěhem úplního zatmění Slunce Měsíc zakrývá celou viditelnou plochu Slunce.
 • Je to správně?\nNa jedném bodě Země je asi za každých 10 let úplné zatmění Slunce.
 • Je to správně?\nBěhem prtencového zatmění Slunce se Měsíc nachází v perigeu.
 • Jaká je poloha astronomických objektů při zatmění Slunce?
 • Za jaký čas dokončí Měsíc jeden oběh kolem Země?
 • Jaká je relativní poloha oběžných drah Slunce, Země a Měsíce během zatmění Slunce?
 • Co znamená, že Měsíc má synchronní rotaci?
 • Co znamená úplný stín?
 • Co znamená polostín?
 • Kdy můžeme vidět úplné zatmění Slunce?
 • Kdy můžeme vidět částečné zatmění Slunce?
 • Kdy můžeme vidět prstencové zatmění Slunce?

Scénky

Pozice Slunce, Měsíce a Země

 • Slunce
 • sluneční světlo
 • Měsíc
 • Země

Zatmění Slunce je výjimečný jev, který můžeme pozorovat i pouhým okem. Zatmění nastává tehdy, když nějaký astronomický objekt při pohledu z určitého místa v jisté míře zakryje druhý astronomický objekt.
Při pohledu ze Země to vypadá tak, že Měsíc má stejnou velikost jako Slunce. Při úplném zatmění Slunce Měsíc zakryje celý sluneční disk. Děje se to tehdy, když Měsíc - během obíhání kolem Země - prochází mezi Sluncem a Zemí, přičemž Slunce, Měsíc a Země se dostává do jedné přímky. Měsíc jednou za měsíc prochází mezi Sluncem a Zemí, a přece nenastává každý měsíc zatmění Slunce, protože oběžná rovina Měsíce je poněkud odkloněna v porovnání s oběžnou rovinou Země kolem Slunce.

Stín kužele

 • Slunce
 • sluneční světlo
 • Země
 • Měsíc
 • měsíční dráha - Měsíc dokončí jeden oběh – v eliptické oběžné dráze – kolem Země v průběhu 27,3 dnů. Jeho oběžná dráha je eliptická. Dokončení jednoho oběhu trvá stejný čas jako otáčení kolem vlastní osy. Proto vidíme vždy stejnou stranu Měsíce. Nazývá se to synchronní rotace.
 • polostín - Do této oblasti dosáhne část slunečního záření.
 • úplný stín - Úplné zatmění, Země blokuje přímé sluneční světlo.

Na opačné straně Slunce je stínový kužel, který vytváří Země. I Měsícstínový kužel.

Úplné zatmění

 • Slunce
 • sluneční světlo
 • Země
 • Měsíc
 • měsíční dráha - Měsíc dokončí jeden oběh – v eliptické oběžné dráze – kolem Země v průběhu 27,3 dnů. Jeho oběžná dráha je eliptická. Dokončení jednoho oběhu trvá stejný čas jako otáčení kolem vlastní osy. Proto vidíme vždy stejnou stranu Měsíce. Nazývá se to synchronní rotace.
 • polostín - Do této oblasti dosáhne část slunečního záření.
 • úplný stín - Úplné zatmění, Země blokuje přímé sluneční světlo.

Někdy se oběžné roviny Slunce, Měsíce a Země překryjí. Když se Měsíc dostane mezi Zemi a Slunce, nastává nov. Měsíc vrhá na Zemi stín. Jak vidíme tento úkaz ze Země?
Měsíc zakrývá sluneční disk. Pozemský pozorovatel tehdy vidí zatmění Slunce. Avšak v závislosti na tom, kde se pozorovatel právě nachází, může být nebeský úkaz zatmění rozličný.

Sluneční paprsky nepřetržitě osvětlují Země, dokud mezi ně nevstoupí Měsíc. Tehdy Měsíc zachytí část viditelného světla.
Slunce se nám tehdy vytratí před očima. Jistou dobu ze Země nemůžeme vidět celé Slunce nebo jeho část.
Vzhledem ke Slunci se pohybuje Měsíc i Země, a proto stín proběhne přes povrch naší planety v tenkém pásmu, které má méně než 250 km. Pokud Slunce pozorujeme z tohoto pásma, když stínový kužel Měsíce dopadne na povrch naší planety, můžeme být svědky úplného zatmění Slunce. Najednou všechno zahalí tma. Vlastně ne zcela, protože právě tehdy můžeme vidět chromosféru a korónu Slunce.
Tento úkaz trvá nanejvýš 8 minut. Nakolik pásmo stínu je velmi úzké, na daném místě Země úplné zatmění Slunce nastává pouze cca. jednou za 300 let.

Částečné zatmění

 • Slunce
 • sluneční světlo
 • Země
 • Měsíc
 • měsíční dráha - Měsíc dokončí jeden oběh – v eliptické oběžné dráze – kolem Země v průběhu 27,3 dnů. Jeho oběžná dráha je eliptická. Dokončení jednoho oběhu trvá stejný čas jako otáčení kolem vlastní osy. Proto vidíme vždy stejnou stranu Měsíce. Nazývá se to synchronní rotace.
 • polostín - Do této oblasti dosáhne část slunečního záření.
 • úplný stín - Úplné zatmění, Země blokuje přímé sluneční světlo.

Pokud se pozorovatel nachází v polostínu Měsíce, Měsíc zakrývá Slunce pouze částečně a to se nazývá částečným zatměním Slunce. Tento úkaz můžeme pozorovat v pásmu o šířce cca. 1000 km. Částečné zatmění můžeme vždy vidět i na začátku a konci úplného zatmění.

Vzdálenost mezi Zemí a Měsícem není stálá, a to kvůli eliptickému tvaru dráhy. Když je Měsíc vzdáleněji od Země ve srovnání s průměrnou vzdáleností, vrchol stínového kužele Měsíce se nedotkne Země a Měsíc vypadá být menší než Slunce, takže Slunce vidíme jako zářivý prsten obklopující okraj Měsíce. To je tzv. prstencové zatmění Slunce.

Vyprávění

Zatmění Slunce je výjimečný jev, který můžeme pozorovat i pouhým okem. Zatmění nastává tehdy, když nějaký astronomický objekt při pohledu z určitého místa v jisté míře zakryje druhý astronomický objekt.
Při pohledu ze Země to vypadá tak, že Měsíc má stejnou velikost jako Slunce. Při úplném zatmění Slunce Měsíc zakryje celý sluneční disk. Děje se to tehdy, když Měsíc - během obíhání kolem Země - prochází mezi Sluncem a Zemí, přičemž Slunce, Měsíc a Země se dostává do jedné přímky. Měsíc jednou za měsíc prochází mezi Sluncem a Zemí, a přece nenastává každý měsíc zatmění Slunce, protože oběžná rovina Měsíce je poněkud odkloněna v porovnání s oběžnou rovinou Země kolem Slunce.

Na opačné straně Slunce je stínový kužel, který vytváří Země. I Měsícstínový kužel.

Někdy se oběžné roviny Slunce, Měsíce a Země překryjí. Když se Měsíc dostane mezi Zemi a Slunce, vrhá na Zemi stín.
Měsíc zakryje sluneční disk a to vidíme jako zatmění Slunce.

Úplné zatmění Slunce můžeme pozorovat ve středu stínu Měsíce, v 100-200 km širokém pásmu. Tento úkaz trvá nanejvýš osm minut. Na daném místě Země úplné zatmění Slunce můžeme pozorovat pouze cca. jednou za 300 let. Způsobeno je to tím, že oběžné roviny Měsíce a Země uzavírají 5-stupňový úhel, a proto stín Měsíce většinou nedopadá na zemský povrch.
Pokud se pozorovatel nachází v polostínu Měsíce, Měsíc zakrývá Slunce pouze částečně a to se nazývá částečným zatměním Slunce. Tento úkaz můžeme pozorovat v pásmu o šířce cca. 1000 km. Částečné zatmění můžeme vždy vidět i na začátku a konci úplného zatmění.

Související doplňky

Zatmění Měsíce

Zatmění nastane, když Měsíc prochází stín kužele Země.

Život sluneční soustavy

Slunce a planety byly vytvořeny kondenzací oblaku plynu před asi 4,5 miliardami let.

Měsíční fáze

Během oběžné dráhy se viditelnost osvětlených částí Země neustále mění.

Měsíc

Měsíc je jediná přirozená družice Země.

Mise Apollo 15 (Lunární vozítko)

Animace ukazuje dvoumístné Lunární vozítko používané v misi Apollo 15.

Mléčna dráha

Průměr naší galaxie je přibližně 100 tisíc světelných let, obsahuje více než 100 miliard hvězd, z kterých jednou je Slunce.

Přistání na Měsíci: 20.července 1969

Neil Armstrong, jeden ze členů posádky Apolla-11 byl první člověk, který vkročil na Měsíc.

Planety, velikosti

Kolem Sluneční dráhy obíhají terestiálne planety, a joviální planety (plynní obři).

Putování Slunce po významných rovnoběžkách Země

Zdánlivý pohyb Slunce je výsledkem rotace Země kolem vlastní osy.

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Odraz a lom světla

Paprsek světla se odráží a láme se na rozhraní dvou médií s různými indexy lomu.

Added to your cart.