Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Zatmění Slunce

Zatmění Slunce

Když se Slunce, Měsíc a Země sejdou v jedné přímce Měsíc může částečně nebo zcela zakrýt Slunce.

Zeměpis

Klíčová slova

Zatmění Slunce, Slunce, zatmění, Stín kužele, polostín, umbra, Stín, light jev, sluneční světlo, prstencové zatmění, Měsíc, Země, astronomický objekt, astronomie, astronom, zeměpis

Související doplňky

Otázky

 • Je to správně?\nMěsíc má synchronní rotaci.
 • Je to správně?\nZe Země vždy vidíme stejnou stranu Měsíce.
 • Je to správně?\nBěhem zatmění Slunce Měsíc zakrývá celou viditelnou plochu Slunce.
 • Je to správně?\nBěhem úplního zatmění Slunce Měsíc zakrývá celou viditelnou plochu Slunce.
 • Je to správně?\nNa jedném bodě Země je asi za každých 10 let úplné zatmění Slunce.
 • Je to správně?\nBěhem prtencového zatmění Slunce se Měsíc nachází v perigeu.
 • Jaká je poloha astronomických objektů při zatmění Slunce?
 • Za jaký čas dokončí Měsíc jeden oběh kolem Země?
 • Jaká je relativní poloha oběžných drah Slunce, Země a Měsíce během zatmění Slunce?
 • Co znamená, že Měsíc má synchronní rotaci?
 • Co znamená úplný stín?
 • Co znamená polostín?
 • Kdy můžeme vidět úplné zatmění Slunce?
 • Kdy můžeme vidět částečné zatmění Slunce?
 • Kdy můžeme vidět prstencové zatmění Slunce?

Scénky

Pozice Slunce, Měsíce a Země

 • Slunce
 • sluneční světlo
 • Měsíc
 • Země

Zatmění Slunce je výjimečný jev, který můžeme pozorovat i pouhým okem. Zatmění nastává tehdy, když nějaký astronomický objekt při pohledu z určitého místa v jisté míře zakryje druhý astronomický objekt.
Při pohledu ze Země to vypadá tak, že Měsíc má stejnou velikost jako Slunce. Při úplném zatmění Slunce Měsíc zakryje celý sluneční disk. Děje se to tehdy, když Měsíc - během obíhání kolem Země - prochází mezi Sluncem a Zemí, přičemž Slunce, Měsíc a Země se dostává do jedné přímky. Měsíc jednou za měsíc prochází mezi Sluncem a Zemí, a přece nenastává každý měsíc zatmění Slunce, protože oběžná rovina Měsíce je poněkud odkloněna v porovnání s oběžnou rovinou Země kolem Slunce.

Stín kužele

 • Slunce
 • sluneční světlo
 • Země
 • Měsíc
 • měsíční dráha - Měsíc dokončí jeden oběh – v eliptické oběžné dráze – kolem Země v průběhu 27,3 dnů. Jeho oběžná dráha je eliptická. Dokončení jednoho oběhu trvá stejný čas jako otáčení kolem vlastní osy. Proto vidíme vždy stejnou stranu Měsíce. Nazývá se to synchronní rotace.
 • polostín - Do této oblasti dosáhne část slunečního záření.
 • úplný stín - Úplné zatmění, Země blokuje přímé sluneční světlo.

Na opačné straně Slunce je stínový kužel, který vytváří Země. I Měsícstínový kužel.

Úplné zatmění

Někdy se oběžné roviny Slunce, Měsíce a Země překryjí. Když se Měsíc dostane mezi Zemi a Slunce, nastává nov. Měsíc vrhá na Zemi stín. Jak vidíme tento úkaz ze Země?
Měsíc zakrývá sluneční disk. Pozemský pozorovatel tehdy vidí zatmění Slunce. Avšak v závislosti na tom, kde se pozorovatel právě nachází, může být nebeský úkaz zatmění rozličný.

Sluneční paprsky nepřetržitě osvětlují Země, dokud mezi ně nevstoupí Měsíc. Tehdy Měsíc zachytí část viditelného světla.
Slunce se nám tehdy vytratí před očima. Jistou dobu ze Země nemůžeme vidět celé Slunce nebo jeho část.
Vzhledem ke Slunci se pohybuje Měsíc i Země, a proto stín proběhne přes povrch naší planety v tenkém pásmu, které má méně než 250 km. Pokud Slunce pozorujeme z tohoto pásma, když stínový kužel Měsíce dopadne na povrch naší planety, můžeme být svědky úplného zatmění Slunce. Najednou všechno zahalí tma. Vlastně ne zcela, protože právě tehdy můžeme vidět chromosféru a korónu Slunce.
Tento úkaz trvá nanejvýš 8 minut. Nakolik pásmo stínu je velmi úzké, na daném místě Země úplné zatmění Slunce nastává pouze cca. jednou za 300 let.

Částečné zatmění

Pokud se pozorovatel nachází v polostínu Měsíce, Měsíc zakrývá Slunce pouze částečně a to se nazývá částečným zatměním Slunce. Tento úkaz můžeme pozorovat v pásmu o šířce cca. 1000 km. Částečné zatmění můžeme vždy vidět i na začátku a konci úplného zatmění.

Vzdálenost mezi Zemí a Měsícem není stálá, a to kvůli eliptickému tvaru dráhy. Když je Měsíc vzdáleněji od Země ve srovnání s průměrnou vzdáleností, vrchol stínového kužele Měsíce se nedotkne Země a Měsíc vypadá být menší než Slunce, takže Slunce vidíme jako zářivý prsten obklopující okraj Měsíce. To je tzv. prstencové zatmění Slunce.

Vyprávění

Zatmění Slunce je výjimečný jev, který můžeme pozorovat i pouhým okem. Zatmění nastává tehdy, když nějaký astronomický objekt při pohledu z určitého místa v jisté míře zakryje druhý astronomický objekt.
Při pohledu ze Země to vypadá tak, že Měsíc má stejnou velikost jako Slunce. Při úplném zatmění Slunce Měsíc zakryje celý sluneční disk. Děje se to tehdy, když Měsíc - během obíhání kolem Země - prochází mezi Sluncem a Zemí, přičemž Slunce, Měsíc a Země se dostává do jedné přímky. Měsíc jednou za měsíc prochází mezi Sluncem a Zemí, a přece nenastává každý měsíc zatmění Slunce, protože oběžná rovina Měsíce je poněkud odkloněna v porovnání s oběžnou rovinou Země kolem Slunce.

Na opačné straně Slunce je stínový kužel, který vytváří Země. I Měsícstínový kužel.

Někdy se oběžné roviny Slunce, Měsíce a Země překryjí. Když se Měsíc dostane mezi Zemi a Slunce, vrhá na Zemi stín.
Měsíc zakryje sluneční disk a to vidíme jako zatmění Slunce.

Úplné zatmění Slunce můžeme pozorovat ve středu stínu Měsíce, v 100-200 km širokém pásmu. Tento úkaz trvá nanejvýš osm minut. Na daném místě Země úplné zatmění Slunce můžeme pozorovat pouze cca. jednou za 300 let. Způsobeno je to tím, že oběžné roviny Měsíce a Země uzavírají 5-stupňový úhel, a proto stín Měsíce většinou nedopadá na zemský povrch.
Pokud se pozorovatel nachází v polostínu Měsíce, Měsíc zakrývá Slunce pouze částečně a to se nazývá částečným zatměním Slunce. Tento úkaz můžeme pozorovat v pásmu o šířce cca. 1000 km. Částečné zatmění můžeme vždy vidět i na začátku a konci úplného zatmění.

Související doplňky

Administrativní mapa Číny

Tato animace vám představí hlavní administrativní jednotky Číny.

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě...

Zajímavá fakta z geografie - Astronomie

Naše sluneční soustava nám nabízí mnoho zajímavých faktů.

Administrativní mapa Rakouska

Animace ukazuje administrativní členění Rakouské republiky.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z ...

Měsíční fáze

Během oběžné dráhy se viditelnost osvětlených částí Země neustále mění.

Neptun

Neptun je nejvzdálenější planeta Sluneční soustavy, a nejmenší z plynných obrů.

Added to your cart.