Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Zeměpis

Klíčová slova

Zalednění, doba ledová, glaciální, interglacial, zahřívání, ochlazení, podnebí, ledový příkrov, ledovec, Led, příroda, Historie Země, zeměpis

Související doplňky

Fjord

Fjord je dlouhý a úzký mořský záliv, který vzniká v hornatých oblastech v blízkostí moří a oceánů prohloubením údolí řek vlivem tlaku postupujících ledovců.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a exogenních sil, respektive lidskou činností.

Mamut srstnatý

Mamut je vyhynulý rod z čeledi slonovitých a řádu chobotnatců. Lovili ho pravěcí lidé.

Megalitické kultury v Evropě

Několik tisícileté stavby sestávající z obrovských kamenných bloků jsou záhadnými památkami, které zde zanechali megalitické kultury.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynulý prapták, který představuje pojivo mezi ptáky a plazy.

Deinonychus

Deinonychus, jehož jméno znamená "strašný dráp", byl masožravým dinosaurem z čeledi dromeosaurů.

Dolmen

Tyto výjimečné dolmeny nacházející se v dnešním Nizozemsku byly postaveny asi před 5000 lety.

Ichthyostega

Praobojživelník, který vyhynul před 360 miliony let. Patří mezi první známé suchozemské čtvernožce.

Karbonská fauna a flóra

Tato animace představuje některé živočichy a rostliny, které žily mezi devonem a permem (před 358–299 miliony lety).

Pteranodon longiceps

Prehistorický létající plaz podobný ptákům, avšak není mezi nimi přímé evoluční spojení.

Triceratops

Typ dinosaura z období svrchní křídy. Rozpoznat ho můžeme podle kostěného límce a třech rohů.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Změna ročních období (základní)

Zemská osa není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Added to your cart.