Vznik a druhy oblaků

Z odpařené vody se tvoří mraky, které mají různý tvar a jejichž voda dopadá zpět na povrch Země ve formě srážek

Související doplňky

Vrása (základní)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Vápenec

Vápenec je usazenou horninou s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého.

Afrika - The geological anatomy of a continent

Az afrikai kontinens földtani formálódása és földrajzi felosztása.

Podnebí tajgy

Jedno z nejextrémnějších podnebí na Zemi, které se zformovalo pouze na severní polokouli....

Zánik jezer

Jezera nemají dlouhou životnost z hlediska geologického času.

Abrazní srub

Vlnobití má na jednotlivých částech pobřeží obrovský ničivý účinek. Podívejme se, jak probíhá...

Added to your cart.