Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Související doplňky

Zánik jezer

Jezera nemají dlouhou životnost z hlediska geologického času.

Mořský svět

Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkové hydrosféry tvoří...

Tvorba mlhy

Mlhou nazýváme tvorbu oblaků v blízkosti zemského povrchu. Existují na Zemi taková místa, která...

Horské podnební pásmo

Určujícím faktorem horského podnebního pásma je nadmořská výška.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry,...

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Měsíc

Jaké tajemství skrývá Měsíc? Kteří lidé se dostali jako první na Měsíc? Z následujícího filmu se...

Added to your cart.