Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Související doplňky

Krasovatení

Při rozpouštění vápence vlivem kyseliny uhličité vznikají krasové útvary.

Sluneční záření

Sluneční záření se nerušeně šíří ve vesmíru, ale dokud dorazí na zemský povrch, může narazit na...

Vodní toky

Lidé vždy rádi osídlovali okolí řek. Jaké má výhody a nevýhody život v blízkosti řek?

Středozemní podnebí

Středozemní podnebí charakterizuje horké, suché léto a mírná zima.

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do...

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a...

Added to your cart.