Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Související doplňky

Vápenec

Vápenec je usazenou horninou s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého.

Teorie kontinentálního driftu

V minulosti se mnoho geologů snažilo vysvětlit, proč pobřežní čáry jednotlivých kontinentů...

Proč je mořská voda slaná?

Velkou část zemského povrchu, 71% pokrývá voda. Ale proč máme na Zemi sladkou i slanou vodu?

Vlny

Vlny hrají důležitou roli během formování pobřeží.

Vznik a druhy oblaků

Z odpařené vody se tvoří mraky, které mají různý tvar a jejichž voda dopadá zpět na...

Vznik oblaků

Když teplota ochlazujícího se vzduchu dosáhne rosný bod, nadbytečná vodní pára se kondenzuje.

Exogenní síly

Zemský povrch získal svou dnešní formu díky exogenním a endogenním silám. Exogenní síly formují...

Mořský svět

Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkové hydrosféry tvoří...

Added to your cart.