Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Související doplňky

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do...

Atmosféra

Na naší planetě jsme všude obklopeni atmosférou. Její přítomnost považujeme za tak přirozenou,...

Africká savana

Největší souvislá savana se nachází v Africe. Pokrývá přibližně třetinu kontinentu.

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Pobřežní vítr

Pobřežní vítr vzniká kvůli tomu, že se pevnina a moře neohřívá ve stejné míře.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Poušť

Třetina souše je pokryta pouští. Dnes se stává velkým problémem desertifikace, kterou není...

Sedimentární horniny

Věděli jste, že tři čtvrtiny naší Země pokrývají usazené horniny?

Added to your cart.