Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animaci se seznámíte se vzorci pro výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů, povrchu a objemu těles.

Související doplňky

Roboti

Pomocí robota získáme zábavnou formou různé náhledy na prostorové objekty.

Jak zkopírovat úhel

Daný konvexní úhel alfa zkopírujeme na polopřímku f s počátečním bodem F.

Konstrukce 60-stupňového úhlu

Konstrukci 60-stupňového úhlu odvodíme od konstrukce rovnostranného trojúhelníku.

Osová souměrnost kruhu

V rovině se nachází osa t a kruh se středem S a poloměrem r. Zkonstruujme zrcadlový obraz tohoto...

Osová souměrnost bodu

Daná je osa t a bod P. Sestrojme zrcadlový obraz (bod P') bodu P přes osu t!

Konstrukce rovnoběžných přímek - Druhé řešení

Sestrojme takový kosočtverec, jehož jedna strana bude ležet na přímce e a bod P bude jedním z...

Světlo a stín

Změnou zdroje světla můžeme studovat projekci stínů na plochu souřadnicového systému.

Trojrozměrný kartézský souřadnicový systém

3-rozměrný kartézský souřadnicový systém s ilustracemi a cvičeními, které rozvíjejí...

Added to your cart.