Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Vrstvy kůže, kožní vjemy

Vrstvy kůže, kožní vjemy

Kůže je měkký vnější obal našeho těla, který se skládá ze tří vrstev: pokožky, škáry a podkožního vaziva.

Biologie

Klíčová slova

kůže, První linie obrany, pokožka, dermis, podkoží, kožní smysl, vrstevnatý epiteliální tkáň, keratinizovaný epitel, smyslový orgán, slupka, potních žláz, mazových žláz, vlasy žárovka, keratinizovaným vrstva, vlasy, podnět, impuls, Nervová soustava, centrální nervový systém, vnímání, receptor, bolest, topení, lidský, biologie

Související doplňky

Scénky

Struktura kůže

 • pokožka - Má dvě hlavní vrstvy: dolní živá část pokožky a rohová vrstva. Spodní vrstva pokožky obsahuje kmenové buňky s téměř neomezenou schopností dělení, které vytvářejí nové epitelové buňky. Mladší buňky vytláčejí starší epitelové buňky na povrch. Během putování dochází k programované buněčné smrti. V buňkách se nahromadí keratinové proteiny. Odumřelé keratinizované buňky tvoří rohovou vrstvu. Její funkcí je ochrana. Její tloušťka závisí na míře zatížení. Pokožka neobsahuje cévy, živiny přijímá z krevních cév škáry prostřednictvím difúze. Obsahuje pouze volná nervová zakončení, která dokáží detekovat bolest.
 • škára - Skládá se především z volné pojivové tkáně. Obsahuje receptory a cévy. Tyto cévy poskytují živiny pro pokožku nepřímo, prostřednictvím difúze. Velká vlnitá plocha mezi škárou a pokožkou zajišťuje silnou přilnavost a poskytuje živiny pro pokožku.
 • podkožní vazivo - Skládá se především z tukové tkáně, která hraje důležitou roli při ochraně těla před mechanickými vlivy a nízkými teplotami, jakož i při skladování živin a vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E a K).
 • receptory - Existují různé typy, které reagují na různé podněty (teplo, chlad, bolest, tlak, vibraci).
 • kapiláry - Cévy najdeme ve škáře a podkožním vazivu, ale v pokožce ne. Pokožka získává živiny prostřednictvím difúze. Cévy ve škáře hrají důležitou roli v termoregulaci.
 • nerv - Kůže je bohatá na nervová zakončení, která hrají důležitou roli při hmatu, vnímání teploty a bolestí.
 • potní žláza - Hraje důležitou roli v termoregulaci. Pomáhá při odstranění velkého množství vody z těla. Jelikož tepelná kapacita vody je vysoká, pot snižuje teplotu těla. Tento efekt je dále posílen chladícím účinkem odpařování.
 • mazová žláza - Otevírá se do vlasové folikuly. Vylučuje kožní maz, který chrání pokožku. Ucpání, zánět těchto žláz způsobuje vznik akné.
 • vzpřimovač chlupu - V případě kontrakce se chlupy „vzpřímí“. U kožešinových zvířat to způsobuje zhoustnutí srsti, tedy zvýšení schopnosti tepelné izolace, díky čemuž vypadá zvíře větší, a tím vyvolává strach v nepřátelích. V průběhu evoluce lidé ztratili srst, ale reflexy vzpřimovačů chlupů se zachovaly.
 • chlupová cibulka - Dělení její buněk způsobuje růst vlasů.
 • chlup - Slouží k izolaci a ochranu těla. V průběhu evoluce lidé ztratili srst.

Kůže, která pokrývá vnější povrch lidského těla, je nejtěžším orgánem a zabírá 15-20% celkové hmotnosti. Kůže má vrstevnatou strukturu, skládá se z pokožky, škáry a podkožního vaziva.

Pokožka je nejvrchnější vrstvou kůže. Tvoří ji převážně epiteliální buňky. Tlustá je 10-30 buněčných řad. Ve vnějších buňkách pokožky se hromadí keratin, díky čemuž nepropouští vodu a zabezpečuje ochranu buňkám, které se nacházejí pod ní. Tyto odumřelé buňky se olupují, dostávají se do vzduchu a představují téměř 50% prachu, který se vyskytuje v domácnostech. V pokožce najdeme kromě epiteliálních buněk i melanocyty. Ty produkují pigmenty, které pohlcují škodlivé ultrafialové záření.

Pod pokožkou je škára, druhá vrstva kůže. Škára je obvykle 15-40-krát tlustší než pokožka. Obsahuje pojivovou tkáň, která chrání kůži před roztržením a po natažení jí umožňuje vrátit se zpět do původního stavu. Tato vrstva obsahuje i neurony, svalové buňky, receptory, potní žlázy, mazové žlázy a vlasové folikuly.

Pod škárou se nachází podkožní vazivo, které je vrstvou pojivové tkáně. Uskladňuje se v něm tuk a pomáhá udržovat tělesnou teplotu.

Ve spodní části pokožky, škáře a vzácně v podkožním vazivu se nacházejí různé receptory, které zachycují mechanické, tepelné a chemické stimuly přicházející z vnějšího světa. Rozložení receptorů v našem těle není rovnoměrné. Například na špičce prstu najdeme množství receptorů na vnímání jemných dotyků. Na chodidle máme však velký počet receptorů, které vnímají silný tlak. Impuls, který vzniká v receptorech kůže, se přes různé senzorické nervy dostává do mozkového kmene nebo míchy. Informace pocházející z kůže se nakonec zpracují v senzorické kůře velkého mozku.

Vnímání bolesti

 • volné nervové zakončení vnímající bolest - Nachází se i v pokožce. Detekuje škodlivé podněty, které způsobují bolest. Je citlivé na draselné ionty uvolňované z poškozených buněk a na látky způsobující zánět, jako je například histamin.

Pocit bolesti vzniká v případě mechanického, tepelného a chemického stimulu, který by mohl poškodit náš organismus. Bolest je nepříjemná, ale velmi užitečná. Upozorňuje nás na nebezpečí a pomáhá nám vyhnout se mu. Bolest v kůži vnímají volná nervová zakončení.

Vnímání tlaku a dotyku

 • Paciniho tělísko - V důsledku vibrace nebo změny tlaku vznikne v něm stimul, který se pak dostává do centrálního nervového systému.
 • hmatové nervové zakončení - V důsledku vibrace nebo změny tlaku vznikne v něm stimul, který se pak dostává do centrálního nervového systému.

Naše kůže obsahuje různé receptory, které jsou zodpovědné za vnímání mechanických stimulů pocházejících z okolního prostředí. K nim patří i mechanoreceptory pro hmat, které sestávají z volného nervového zakončení obklopeného pouzdrem. Tyto mechanoreceptory jsou přizpůsobeny na vnímání jemného tlaku a koncentrují se hlavně na špičkách prstů. Mechanoreceptory se strukturou připomínající plátek cibule, čili Paciniho tělíska, se nacházejí v hlubších vrstvách kůže. Jsou velmi citlivé na rychlé změny tlaku, a proto jsou hlavními receptory vibrace.

Vnímání tepla

 • tepelný receptor - Stimul vzniklý působením tepla se dostává do centrálního nervového systému.
 • pocení - Kapalina vylučována potními žlázami se dostane na povrch pokožky a odpaří se. Díky tomu se snižuje teplota těla.
 • rozšíření cévy - Zvýšený průtok krve pomáhá při uvolňování tepla. To je důvod, proč naše pokožka zčervená, když je horko.

Vnímání tepla a z toho vyplývající ochlazování organismu je nezbytné pro zajištění stálé tělesné teploty. Teplo vnímají tepelné receptory ve škáře. Když se stimul vnímaný receptory dostane do centrální nervové soustavy, vyvolá rozšíření kožních cév a stupňuje aktivitu potních žláz. Rozšířené cévy zvyšují průtok krve, a tím i předávání tepla. Odpařování potu, který se dostává na povrch kůže, zajišťuje další ochlazování organismu.

Vnímání chladu

 • chladový receptor - Pocit chladu nedochází kvůli nedostatečné aktivitě tepelných receptorů, ale kvůli podnětem vznikajícím v receptorech chladu. Tento stimul se pak dostává do centrálního nervového systému.
 • kontrakce vzpřimovače chlupu - Způsobuje zhrubnutí chlupů, což zajišťuje tepelnou izolaci.

Vnímání chladu slouží k udržování stálé tělesné teploty. Za pocit chladu jsou zodpovědné chladové receptory, které se nacházejí ve škáře. Když se zaznamená chlad, vzpřimovače chlupů postaví chlupy, které jsou za běžných okolností uhlazeny na kůži. Díky tomu se izoločná vrstva z chlupů stává hrubší.

Animace

 • pokožka - Má dvě hlavní vrstvy: dolní živá část pokožky a rohová vrstva. Spodní vrstva pokožky obsahuje kmenové buňky s téměř neomezenou schopností dělení, které vytvářejí nové epitelové buňky. Mladší buňky vytláčejí starší epitelové buňky na povrch. Během putování dochází k programované buněčné smrti. V buňkách se nahromadí keratinové proteiny. Odumřelé keratinizované buňky tvoří rohovou vrstvu. Její funkcí je ochrana. Její tloušťka závisí na míře zatížení. Pokožka neobsahuje cévy, živiny přijímá z krevních cév škáry prostřednictvím difúze. Obsahuje pouze volná nervová zakončení, která dokáží detekovat bolest.
 • škára - Skládá se především z volné pojivové tkáně. Obsahuje receptory a cévy. Tyto cévy poskytují živiny pro pokožku nepřímo, prostřednictvím difúze. Velká vlnitá plocha mezi škárou a pokožkou zajišťuje silnou přilnavost a poskytuje živiny pro pokožku.
 • podkožní vazivo - Skládá se především z tukové tkáně, která hraje důležitou roli při ochraně těla před mechanickými vlivy a nízkými teplotami, jakož i při skladování živin a vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E a K).
 • nerv - Kůže je bohatá na nervová zakončení, která hrají důležitou roli při hmatu, vnímání teploty a bolestí.
 • potní žláza - Hraje důležitou roli v termoregulaci. Pomáhá při odstranění velkého množství vody z těla. Jelikož tepelná kapacita vody je vysoká, pot snižuje teplotu těla. Tento efekt je dále posílen chladícím účinkem odpařování.
 • volné nervové zakončení vnímající bolest - Nachází se i v pokožce. Detekuje škodlivé podněty, které způsobují bolest. Je citlivé na draselné ionty uvolňované z poškozených buněk a na látky způsobující zánět, jako je například histamin.
 • Paciniho tělísko - V důsledku vibrace nebo změny tlaku vznikne v něm stimul, který se pak dostává do centrálního nervového systému.
 • hmatové nervové zakončení - V důsledku vibrace nebo změny tlaku vznikne v něm stimul, který se pak dostává do centrálního nervového systému.
 • tepelný receptor - Stimul vzniklý působením tepla se dostává do centrálního nervového systému.
 • chladový receptor - Pocit chladu nedochází kvůli nedostatečné aktivitě tepelných receptorů, ale kvůli podnětem vznikajícím v receptorech chladu. Tento stimul se pak dostává do centrálního nervového systému.
 • kontrakce vzpřimovače chlupu - Způsobuje zhrubnutí chlupů, což zajišťuje tepelnou izolaci.

Vyprávění

Kůže, která pokrývá vnější povrch lidského těla, je nejtěžším orgánem a zabírá 15-20% celkové hmotnosti. Kůže má vrstevnatou strukturu, skládá se z pokožky, škáry a podkožního vaziva.

Ve spodní části pokožky, škáře a vzácně v podkožním vazivu se nacházejí různé receptory, které zachycují mechanické, tepelné a chemické stimuly přicházející z vnějšího světa. Rozložení receptorů v našem těle není rovnoměrné. Například na špičce prstu najdeme množství receptorů na vnímání jemných dotyků. Na chodidle máme však velký počet receptorů, které vnímají silný tlak. Impuls, který vzniká v receptorech kůže, se přes různé senzorické nervy dostává do mozkového kmene nebo míchy. Informace pocházející z kůže se nakonec zpracují v senzorické kůře velkého mozku.

Pocit bolesti vzniká v případě mechanického, tepelného a chemického stimulu, který by mohl poškodit náš organismus. Bolest je nepříjemná, ale velmi užitečná. Upozorňuje nás na nebezpečí a pomáhá nám vyhnout se mu. Bolest v kůži vnímají volná nervová zakončení.

Naše kůže obsahuje různé receptory, které jsou zodpovědné za vnímání mechanických stimulů pocházejících z okolního prostředí. K nim patří i mechanoreceptory pro hmat, které sestávají z volného nervového zakončení obklopeného pouzdrem. Tyto mechanoreceptory jsou přizpůsobeny na vnímání jemného tlaku a koncentrují se hlavně na špičkách prstů. Mechanoreceptory se strukturou připomínající plátek cibule, čili Paciniho tělíska, se nacházejí v hlubších vrstvách kůže. Jsou velmi citlivé na rychlé změny tlaku, a proto jsou hlavními receptory vibrace.

Vnímání tepla a z toho vyplývající ochlazování organismu je nezbytné pro zajištění stálé tělesné teploty. Teplo vnímají tepelné receptory ve škáře. Když se stimul vnímaný receptory dostane do centrální nervové soustavy, vyvolá rozšíření kožních cév a stupňuje aktivitu potních žláz. Rozšířené cévy zvyšují průtok krve, a tím i předávání tepla. Odpařování potu, který se dostává na povrch kůže, zajišťuje další ochlazování organismu.

Vnímání chladu slouží k udržování stálé tělesné teploty. Za pocit chladu jsou zodpovědné chladové receptory, které se nacházejí ve škáře. Když se zaznamená chlad, vzpřimovače chlupů postaví chlupy, které jsou za běžných okolností uhlazeny na kůži. Díky tomu se izoločná vrstva z chlupů stává hrubší.

Související doplňky

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové tkáně a kostní tkáň.

Typy epiteliálních tkání

Vnitřní a vnější povrch těla zvířete je pokryt epitelem.

Lidská kostra

Vnitřní podpůrná struktura našeho těla, ke které se připojuje kosterní svalstvo.

Adrenalin (pokročilý)

Adrenalin, nebo jinak epinefrin, se vytváří v našem organismu během stresových situací a hraje důležitou roli v případě reakce „útok nebo útěk“.

Lidské tělo (žena)

Tato animace představuje nejdůležitější orgány lidského těla.

Mechanismus vidění

Zakřivení oční čočky se změní, když se podíváme na vzdálený nebo blízký objekt, s cílem zajistit ostrý obraz.

Neurony, nervová tkáň

Neurony jsou buňky specializované pro přenos elektrických signálů.

Nos a mechanismus čichu

Při stimulování pachu čichové receptory vytvářejí elektrické signály.

Reflex bolesti

Reflex bolesti zajišťuje odstoupení od zdroje bolesti.

Smyslové orgány

Orgány, které detekují signály prostředí nebo těla a přenášejí je do mozku jako nervové impulsy.

Struktura svalů

Tato animace zobrazuje jemnou molekulární strukturu a mechanismus svalů.

Svalové tkáně

V lidském těle najdeme tři typy svalovin: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina.

Vnímání chuti

Chuťové receptory převádějí chemické podněty na elektrické signály.

Z čeho se skládá lidské tělo?

Tato scénka vám představí základní složky lidského těla.

Části lidského těla

Tato animace nám představuje části těla jako jsou hlava, trup a končetiny.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Druhy ptačích per

Animace nám představí hlavní druhy ptačího peří a jejich jemnou strukturu.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Added to your cart.