Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Vrása (pokročilý)

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Zeměpis

Klíčová slova

vrásnění, složit, synclines, anticline, ventily, fold horu, formace horská, desková tektonika, sedimentární pánev, sediment, tektonická deska, tlaková síla, Skála, horský, skalní vrstva, příroda, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Vrása

 • přímá vrása
 • šikmá vrása
 • ležatá vrása
 • vrásový příkrov

V sedimentární pánvi jsou různé vrstvy sedimentu, které leží na sobě. Sedimenty jsou plastické kvůli velkému obsahu vody. Nad nimi se nachází obrovské množství vody. Pokud tato sedimentární pánev je na rozhraní tektonických desek, které se přibližují k sobě, působí boční tlakové síly z opačných směrů a stlačují tyto vrstvy.
Vrása vznikající vrásněním je složena ze dvou základních částí - antiklinály (místa vyklenutí) a synklinály (místa klesnutí).
Síly jsou však málokdy stejně silné. Pokud síla působí na vrásu z jedné strany, vzniká šikmá a ležatá vrása.
Může se však stát, že síla působící na vrásu je tak silná, že se vrása přetrhne a nasune se na okolní horniny. Takto vzniká vrásový příkrov.
Vrásy se mohou vyskytnout vedle sebe nebo za sebou. Vrásněním vznikají vrásová pohoří.

Definice pojmů:

Vrásnění: geologický proces vyskytující se na povrchu a v hloubce zemské kůry, při kterém vlivem působení bočních tlakových sil, vzniká zvlněná struktura.

Vrása: základní jednotka procesu vrásnění, složena ze dvou základních částí - antiklinály (místa vyklenutí) a synklinály (místa klesnutí).

Vrásové pohoří: geologický útvar vznikající vrásněním se vytváří v místech, kde na sebe narážejí okraje litosférických desek. Skládá se ze dvou základních prvků: vrása a příkrov.

Přímá vrása

 • horninové vrstvy
 • boční tlakové síly

V sedimentární pánvi jsou různé vrstvy sedimentu, které leží na sobě. Sedimenty jsou plastické kvůli velkému obsahu vody. Nad nimi se nachází obrovské množství vody. Pokud tato sedimentární pánev je na rozhraní tektonických desek, které se přibližují k sobě, působí boční tlakové síly z opačných směrů a stlačují tyto vrstvy.
Vrása vznikající vrásněním je složena ze dvou základních částí - antiklinály (místa vyklenutí) a synklinály (místa klesnutí).
Síly jsou však málokdy stejně silné. Pokud síla působí na vrásu z jedné strany, vzniká šikmá a ležatá vrása.
Může se však stát, že síla působící na vrásu je tak silná, že se vrása přetrhne a nasune se na okolní horniny. Takto vzniká vrásový příkrov.
Vrásy se mohou vyskytnout vedle sebe nebo za sebou. Vrásněním vznikají vrásová pohoří.

Definice pojmů:

Vrásnění: geologický proces vyskytující se na povrchu a v hloubce zemské kůry, při kterém vlivem působení bočních tlakových sil, vzniká zvlněná struktura.

Vrása: základní jednotka procesu vrásnění, složena ze dvou základních částí - antiklinály (místa vyklenutí) a synklinály (místa klesnutí).

Vrásové pohoří: geologický útvar vznikající vrásněním se vytváří v místech, kde na sebe narážejí okraje litosférických desek. Skládá se ze dvou základních prvků: vrása a příkrov.

Šikmá vrása

 • horninové vrstvy
 • menší boční tlaková síla
 • větší boční tlaková síla

V sedimentární pánvi jsou různé vrstvy sedimentu, které leží na sobě. Sedimenty jsou plastické kvůli velkému obsahu vody. Nad nimi se nachází obrovské množství vody. Pokud tato sedimentární pánev je na rozhraní tektonických desek, které se přibližují k sobě, působí boční tlakové síly z opačných směrů a stlačují tyto vrstvy.
Vrása vznikající vrásněním je složena ze dvou základních částí - antiklinály (místa vyklenutí) a synklinály (místa klesnutí).
Síly jsou však málokdy stejně silné. Pokud síla působí na vrásu z jedné strany, vzniká šikmá a ležatá vrása.
Může se však stát, že síla působící na vrásu je tak silná, že se vrása přetrhne a nasune se na okolní horniny. Takto vzniká vrásový příkrov.
Vrásy se mohou vyskytnout vedle sebe nebo za sebou. Vrásněním vznikají vrásová pohoří.

Definice pojmů:

Vrásnění: geologický proces vyskytující se na povrchu a v hloubce zemské kůry, při kterém vlivem působení bočních tlakových sil, vzniká zvlněná struktura.

Vrása: základní jednotka procesu vrásnění, složena ze dvou základních částí - antiklinály (místa vyklenutí) a synklinály (místa klesnutí).

Vrásové pohoří: geologický útvar vznikající vrásněním se vytváří v místech, kde na sebe narážejí okraje litosférických desek. Skládá se ze dvou základních prvků: vrása a příkrov.

Ležatá vrása

 • horninové vrstvy
 • menší boční tlaková síla
 • větší boční tlaková síla

V sedimentární pánvi jsou různé vrstvy sedimentu, které leží na sobě. Sedimenty jsou plastické kvůli velkému obsahu vody. Nad nimi se nachází obrovské množství vody. Pokud tato sedimentární pánev je na rozhraní tektonických desek, které se přibližují k sobě, působí boční tlakové síly z opačných směrů a stlačují tyto vrstvy.
Vrása vznikající vrásněním je složena ze dvou základních částí - antiklinály (místa vyklenutí) a synklinály (místa klesnutí).
Síly jsou však málokdy stejně silné. Pokud síla působí na vrásu z jedné strany, vzniká šikmá a ležatá vrása.
Může se však stát, že síla působící na vrásu je tak silná, že se vrása přetrhne a nasune se na okolní horniny. Takto vzniká vrásový příkrov.
Vrásy se mohou vyskytnout vedle sebe nebo za sebou. Vrásněním vznikají vrásová pohoří.

Definice pojmů:

Vrásnění: geologický proces vyskytující se na povrchu a v hloubce zemské kůry, při kterém vlivem působení bočních tlakových sil, vzniká zvlněná struktura.

Vrása: základní jednotka procesu vrásnění, složena ze dvou základních částí - antiklinály (místa vyklenutí) a synklinály (místa klesnutí).

Vrásové pohoří: geologický útvar vznikající vrásněním se vytváří v místech, kde na sebe narážejí okraje litosférických desek. Skládá se ze dvou základních prvků: vrása a příkrov.

Vrásový příkrov

 • horninové vrstvy
 • menší boční tlaková síla
 • větší boční tlaková síla

V sedimentární pánvi jsou různé vrstvy sedimentu, které leží na sobě. Sedimenty jsou plastické kvůli velkému obsahu vody. Nad nimi se nachází obrovské množství vody. Pokud tato sedimentární pánev je na rozhraní tektonických desek, které se přibližují k sobě, působí boční tlakové síly z opačných směrů a stlačují tyto vrstvy.
Vrása vznikající vrásněním je složena ze dvou základních částí - antiklinály (místa vyklenutí) a synklinály (místa klesnutí).
Síly jsou však málokdy stejně silné. Pokud síla působí na vrásu z jedné strany, vzniká šikmá a ležatá vrása.
Může se však stát, že síla působící na vrásu je tak silná, že se vrása přetrhne a nasune se na okolní horniny. Takto vzniká vrásový příkrov.
Vrásy se mohou vyskytnout vedle sebe nebo za sebou. Vrásněním vznikají vrásová pohoří.

Definice pojmů:

Vrásnění: geologický proces vyskytující se na povrchu a v hloubce zemské kůry, při kterém vlivem působení bočních tlakových sil, vzniká zvlněná struktura.

Vrása: základní jednotka procesu vrásnění, složena ze dvou základních částí - antiklinály (místa vyklenutí) a synklinály (místa klesnutí).

Vrásové pohoří: geologický útvar vznikající vrásněním se vytváří v místech, kde na sebe narážejí okraje litosférických desek. Skládá se ze dvou základních prvků: vrása a příkrov.

Animace

Protilehlé boční tlakové síly působící na plastickou horninu způsobují vrásnění horniny. Místo vyklenutí se nazývá antiklinála a místo poklesnutí synklinála.

Pokud jsou boční tlakové síly stejné, vzniká přímá vrása se svislou osou.

V případě, že na horninu nepůsobí stejné síly, vytvoří se šikmá vrása. Osa této vrásy se mírně nakloní.

Pokud je jedna z bočních sil mnohem větší než druhá, vzniká ležatá vrása. Její osa je téměř vodorovná.

Pokud je jedna z bočních sil mnohem větší než druhá a horninová vrstva se přetrhne a nasune se na druhou horninovou vrstvu, vytvoří se vrásový příkrov. Horninová vrstva může být přemístěna do vzdálenosti 100 km.

Alpy a Karpaty vznikly také vrásněním.

Vyprávění

Protilehlé boční tlakové síly působící na plastickou horninu způsobují vrásnění horniny. Místo vyklenutí se nazývá antiklinála a místo poklesnutí synklinála.

Pokud jsou boční tlakové síly stejné, vzniká přímá vrása se svislou osou.

V případě, že na horninu nepůsobí stejné síly, vytvoří se šikmá vrása. Osa této vrásy se mírně nakloní.

Pokud je jedna z bočních sil mnohem větší než druhá, vzniká ležatá vrása. Její osa je téměř vodorovná.

Pokud je jedna z bočních sil mnohem větší než druhá a horninová vrstva se přetrhne a nasune se na druhou horninovou vrstvu, vytvoří se vrásový příkrov. Horninová vrstva může být přemístěna do vzdálenosti 100 km.

Alpy a Karpaty vznikly také vrásněním.

Související doplňky

Plíce naší Země Tropické deštné lesy

Tropické deštné lesy musíme chránit i kvůli klimatu na naší planetě.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje...

Projekt počasí

Můžete se stát meteorology pomocí zábavných skupinových úkolů.

Podnebí tajgy

Jedno z nejextrémnějších podnebí na Zemi, které se zformovalo pouze na severní polokouli....

Sedimentární horniny

Věděli jste, že tři čtvrtiny naší Země pokrývají usazené horniny?

Obří řeky v oblasti rovníku

Největší řeky na Zemi se nacházejí v tropické oblasti.

Měsíc

Jaké tajemství skrývá Měsíc? Kteří lidé se dostali jako první na Měsíc? Z následujícího filmu se...

Počasí a podnebí

Podnebí je stálým počasím charakteristickým pro dané území, které se mění pouze v...

Added to your cart.