Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Dějepis

Klíčová slova

přívod vody, silniční síť, Via Appia, Řím, Római Birodalom, akvadukt, provincie, doprava, struktura, Claudius, mezník, Pilíř, oblouk, starověk, říše, historie

Související doplňky

Otázky

 • Jaká byla přibližná celková délka silniční sítě v starověké Římské říši?
 • Čím byly pokryty římské silnice?
 • Jakou vzdálenost představovala jedna starověká římská míle?
 • Pomocí čeho označovali vzdálenost nejbližšího města?
 • K čemu se dá přirovnat struktura starověkých římských silnic?
 • Kdo dal postavit první vodovodní potrubí ve starověkém Římě?
 • Která byla první silnice ve starověkém Římě?
 • Obvykle jaké široké byly starověké římské kamenné silnice?
 • Co bylo prvním krokem při výstavbě projektované silnice?
 • Které z následujících tvrzení není pravdivé v případě starověkých římských silnic?
 • Jakou vrstvu neměli starověké římské silnice?
 • Kde nemůžeme v současnosti vidět pozůstatky starověké římské silnice?
 • Kdy začali budovat první starověké římské vodovodní potrubí?
 • Doplňte následující větu: „Všechny cesty vedou ...“
 • Co bylo nejdůležitějším úkolem vodovodního potrubí?
 • Co sbírali na začátku vodovodního potrubí?
 • Obvykle kde končilo vodovodní potrubí?
 • Které z následujících tvrzení není pravdivé v případě starověkých římských vodovodních potrubí?
 • Kde tekla voda v několikapatrových vodovodních potrubích?
 • Jaké konstrukční prvky neobsahovaly starověké římské vodovodní potrubí?
 • Ve kterém současném městě najdeme pozůstatky starověkého vodovodního potrubí?
 • Který pozůstatek starověkého římského vodovodního potrubí je v současnosti nejznámější?
 • Kromě krytého kamenného kanálu ještě v čem přepravovaly vodu?
 • Ve které současné zemi je pozůstatek vodovodního potrubí při městě Segovia?
 • Ve které současné zemi se nachází Pont-du-Gard?

Scénky

Římský vodovod

 • spodní řada oblouků
 • střední řada oblouků
 • horní řada oblouků
 • pilíř
 • oblouk
 • atika

Animace

Procházka

Průřez vodovodu

 • spodní řada oblouků
 • střední řada oblouků
 • horní řada oblouků
 • lešení
 • pilíř
 • oblouk
 • atika
 • kanál ve tvaru písmena U

Kanál

Římská silnice

Průřez římské silnice

 • šířka 1-7 m
 • kamenný základ (statumen) 30 cm
 • menší kameny (ruderato) 25 cm
 • vrstva štěrku (nucleus) 25 cm
 • kámen 20 cm
 • obrubní kameny
 • milník (miliari)

Vyprávění

Velkolepost starověké římské architektury dokazovaly nejen obdivuhodné městské budovy, ale i síť silnic a vodovodního potrubí.

Přibližně dva tisíce měst Římské říše bylo propojených 85 tisíc kilometrů dlouhou, kvalitní silniční sítí. (Její části se nazývaly „via“.)
Silnice velké míře usnadňovaly dopravu a (především) obchodování. Podél silnic byly umístěny milníky, které ukazovaly, jak daleko je nejbližší město. (Jedna starověká římská míle odpovídala přibližně 1,5 km.)
Silnice byly konstruovány podobně jako ty dnešní. Po precizních inženýrských přípravách (plánování, zeměměřičství) vykopali místo silnice a následně umístili obrubníky. Pak vykopaný příkop vyplnili vrstvou písku, lomových kamenů, malých kamenů a štěrku. Nakonec silnici pokryly kamennými deskami.
Tyto 1-7 m široké silnice mohli používat chodci, jezdci a vozy.
Tyto silnice byly postaveny tak skvěle, že na některých místech se ještě i dnes můžeme procházet po starověkých římských silnicích, které mají více než dva tisíce let.

Podobně jako první starověkou římskou silnici, Via Appiu, která vedla z Říma do města Capua, i první starověké římské vodovodní potrubí dal vybudovat Appius Claudius v roce 312 před Kr.
Později byla vybudována v provinciích - podobně jako silniční síť - i síť vodovodního potrubí, která zajišťovala pro občany pitnou vodu. Z vodovodních potrubí nejimpozantnější byly několikapatrové výškové potrubí s klenbami, které byly uloženy na pilířích.
Posbírali vodu z okolních pramenů a dopravili ji k rozvodné a zásobní nádrži jednotlivých osídlení prostřednictvím krytého kanálu na vrchu arkádového řadu, respektive olověných nebo keramických trubek, které se v něm nacházeli.
Díky vícepatrových řešením a klenbám věděli pitnou vodu dopravit i na velké vzdálenosti, a to i v případě nepříznivých podmínek terénu. Vyžadovalo si to však vynikající inženýrské projektování a precizní realizaci. Nižší úrovně akvaduktů, které překlenuly i údolí řek, se využívaly i v rámci dopravy.
Nejpozoruhodnější římské vodovodní potrubí s klenbami se nachází v Pont du Gard, poblíž francouzského města Nimes a ve španělském městě Segovia.

Související doplňky

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Římští gladiátoři (2. století)

Gladiátoři byli bojovníci, kteří bojovali v římských arénách proti sobě a divokým zvířatům pro zábavu diváka.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Bojové taktiky starověké římské pěchoty

Připraveni legionáři Římské říše byli mistry válečné taktiky.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Obytný dům ve starověkém Řecku

Obytné domy ve starověkém Řecku byly obdélníkové geometrické a dvoupatrové budovy.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Titov vítězný oblouk (Řím, 1. století)

Vítězný oblouk byl postaven u vchodu do komplexu Forum Romanum na oslavu vítězství v Judeai.

Starověký římský senátor a jeho manželka

Senátoři, kteří byli členy nejvyšší společenské třídy starověkého Říma, nosili tógy s purpurovým lemem.

Vodní kola v Sýrii (Hamá, 13. století)

Pomocí středověkých arabských vodních kol mohli přepravovat vodu i na velmi velké vzdálenosti.

Vodovodní síť

Systém dodávky vody zajišťuje čistou a nezávadnou pitnou vodu pro spotřebitele.

Boj Nizozemska proti moru (17. století)

Obyvatelé severní části Holandska úspěšně bojovaly proti moru v sterdoveku i v novověku.

Typy mostů

Podle konstrukce mosty rozdělujeme na konzolový most, visutý most, obloukový most, zavěšený most.

Added to your cart.