Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Související doplňky

Zánik jezer

Jezera nemají dlouhou životnost z hlediska geologického času.

Sedimentární horniny

Věděli jste, že tři čtvrtiny naší Země pokrývají usazené horniny?

Vápenec

Vápenec je usazenou horninou s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého.

Joviální planety

Čtyři nejkrajnější planety (Jupiter, Saturn, Neptun a Uran) nemají pevný povrch, proto je...

Nerosty

Horniny se skládají z nerostů, které se v přírodě nacházejí i v čisté formě.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Sněžná čára

Po překročení jisté výšky sníh nikdy netaje, a to ani v létě.

Proč je mořská voda slaná?

Velkou část zemského povrchu, 71% pokrývá voda. Ale proč máme na Zemi sladkou i slanou vodu?

Added to your cart.