Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Související doplňky

Zlom (střední)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Faktory oteplování

Míru oteplování ovlivňuje sluneční záření, úhel sklonu slunečních paprsků a albedo zemského povrchu.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a...

Tornádo

Tornáda mají krátkou životnost, ale o to větší sílu, která dokáže způsobit obrovské škody.

Počasí a podnebí

Podnebí je stálým počasím charakteristickým pro dané území, které se mění pouze v...

Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Tundra: ledová pustina lemovaná zelení

Skutečně je tundra taková chladná a zpustlá, jak si to představuje mnoho lidí?

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do...

Added to your cart.