Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Související doplňky

Gregoriánský kalendář

Vytvořili ho před téměř 500 lety úpravou juliánského kalendáře. Dnes je v největší míře...

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Znečišťování přírodních vod

Voda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů, který musíme ochraňovat ve zvýšené míře.

Spraš

Spraš je nezpevněná usazená hornina žluté barvy, která je tvořena hrubozrnnými částicemi hornin.

Horské podnební pásmo

Určujícím faktorem horského podnebního pásma je nadmořská výška.

Nerosty

Horniny se skládají z nerostů, které se v přírodě nacházejí i v čisté formě.

Abrazní srub

Vlnobití má na jednotlivých částech pobřeží obrovský ničivý účinek. Podívejme se, jak probíhá...

Proč je mořská voda slaná?

Velkou část zemského povrchu, 71% pokrývá voda. Ale proč máme na Zemi sladkou i slanou vodu?

Added to your cart.