Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Související doplňky

Proč je mořská voda slaná?

Velkou část zemského povrchu, 71% pokrývá voda. Ale proč máme na Zemi sladkou i slanou vodu?

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

The lungs of the Earth Tropical Rainforests

A trópusi esőerdőkre bolygónk légkörének védelme miatt is vigyáznunk kell.

Typy jezer

Na naší planetě se vyskytují různé formy stojatých vod. Podívejme se, do jakých skupin je můžeme...

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do...

Sluneční záření

Sluneční záření se nerušeně šíří ve vesmíru, ale dokud dorazí na zemský povrch, může narazit na...

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Vápenec

Vápenec je usazenou horninou s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého.

Added to your cart.