Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Související doplňky

Poušť formována větrem

Vítr jako vnější síla hraje důležitou roli v rámci formování pouště.

Africká savana

Největší souvislá savana se nachází v Africe. Pokrývá přibližně třetinu kontinentu.

Krasovatení

Při rozpouštění vápence vlivem kyseliny uhličité vznikají krasové útvary.

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Erodované kerné pohoří

Téměř všude na světě se můžeme setkat s pozůstatky Variské a Kaledonské horské soustavy.

Blýskání

Blesk je elektrický výboj vznikající v atmosféře, který je doprovázen emisí světla a...

Gregoriánský kalendář

Vytvořili ho před téměř 500 lety úpravou juliánského kalendáře. Dnes je v největší...

Added to your cart.