Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Související doplňky

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje...

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Měsíc

Jaké tajemství skrývá Měsíc? Kteří lidé se dostali jako první na Měsíc? Z následujícího filmu se...

Spraš

Spraš je nezpevněná usazená hornina žluté barvy, která je tvořena hrubozrnnými částicemi hornin.

Proces tvorby uhlí

Následující film vám ukáže jednotlivé etapy tvorby uhlí.

Faktory oteplování

Míru oteplování ovlivňuje sluneční záření, úhel sklonu slunečních paprsků a albedo zemského povrchu.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Added to your cart.