Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Související doplňky

Zlom (střední)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Teorie kontinentálního driftu

V minulosti se mnoho geologů snažilo vysvětlit, proč pobřežní čáry jednotlivých kontinentů...

Proces fyzikálního a chemického zvětrávání

V případě fyzikálního zvětrávání se hornina pouze rozpadne na menší kusy, ale při chemickém...

Poušť

Třetina souše je pokryta pouští. Dnes se stává velkým problémem desertifikace, kterou není...

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Proč je mořská voda slaná?

Velkou část zemského povrchu, 71% pokrývá voda. Ale proč máme na Zemi sladkou i slanou vodu?

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Eratosthenés

Již ve starověkém Egyptě se podařilo určit obvod Země. Vzhledem k tehdejší podmínky byl tento...

Added to your cart.