Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Související doplňky

Mořský svět

Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkové hydrosféry...

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního...

Abrazní srub

Vlnobití má na jednotlivých částech pobřeží obrovský ničivý účinek. Podívejme se, jak...

Eolická krajinotvorná činnost na pobřežích a v stepích

Vítr, jako vnější síla, hraje důležitou roli při formování pobřeží a stepí.

Eratosthenés

Již ve starověkém Egyptě se podařilo určit obvod Země. Vzhledem k tehdejší podmínky...

Krasovatení

Při rozpouštění vápence vlivem kyseliny uhličité vznikají krasové útvary.

Vápenec

Vápenec je usazenou horninou s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého.

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a...

Added to your cart.