Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Související doplňky

Zlom (základní)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Vznik oblaků

Když teplota ochlazujícího se vzduchu dosáhne rosný bod, nadbytečná vodní pára se kondenzuje.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace...

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich...

Vodní toky

Lidé vždy rádi osídlovali okolí řek. Jaké má výhody a nevýhody život v blízkosti řek?

Krasovatení

Při rozpouštění vápence vlivem kyseliny uhličité vznikají krasové útvary.

Teorie kontinentálního driftu

V minulosti se mnoho geologů snažilo vysvětlit, proč pobřežní čáry jednotlivých kontinentů...

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do...

Added to your cart.