Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Související doplňky

Africká savana

Největší souvislá savana se nachází v Africe. Pokrývá přibližně třetinu kontinentu.

Mořský svět

Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkové hydrosféry tvoří...

Zlom (základní)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Gregoriánský kalendář

Vytvořili ho před téměř 500 lety úpravou juliánského kalendáře. Dnes je v největší míře...

Pobřežní vítr

Pobřežní vítr vzniká kvůli tomu, že se pevnina a moře neohřívá ve stejné míře.

Desková tektonika

Desková tektonika představuje takovou teorii, která vysvětluje pohyb tektonických desek.

Erodované kerné pohoří

Téměř všude na světě se můžeme setkat s pozůstatky Variské a Kaledonské horské soustavy.

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Added to your cart.