Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém americkém prezidentovi.

Zeměpis

Klíčová slova

Hoover Dam, vodní elektrárna, USA, elektrárna, Energie, výroba energie, turbína, elektrický proud, generátor, transformátor, regulace řeky, skladování vody, voda, řeka, spotřebitel, zeměpis

Související doplňky

Systém elektrické sítě

Účelem elektrické sítě je poskytovat elektřinu pro spotřebitele.

Vodní turbína, generátor

Vodní turbíny transformují kinetickou energii vody do elektrického proudu.

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a ukládají sediment.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Transformátor

Transformátor je zařízení pro přeměnu napětí elektrického proudu.

Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické odpady) pomocí bakterií. Bioplyn je směs methanu a oxidu uhličitého;...

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený zdroj energie.

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárny přeměňují energii horké, vysokotlaké vody nalezené v hlubších vrstvách Země na elektřinu.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Státy a města USA

Tato animace nás seznámí s největším městy a členskými státy USA.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větra na elektrickou energii.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a exogenních sil, respektive lidskou činností.

Fungování plavebních komor

Plavební komora slouží pro překonání výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla.

Jak funguje solární panel a solární kolektor?

Tato animace představuje, jak může být sluneční energie využita.

Most Golden Gate (San Francisco, 1937)

Visutý most, který spojuje sanfranciský záliv s Tichým oceánem byl odevzdán v roce 1937.

Systém ochrany před povodněmi

Ochranná hráze, nebo, v případě menších povodní, letní hráz zajišťuje ochranu proti povodňových škodám.

Tepelná elektrárna (uhlovodíkové palivo)

Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie.

Vodní mlýn

Mechanické konstrukce využívající vodní proud již byly používány pro různé účely i ve středověku.

Added to your cart.