Vnímání chuti

Chuťové receptory převádějí chemické podněty na elektrické signály.

Související doplňky

Postavme člověka!

Zjistěte, jak je lidské tělo vybudováno a jaké jsou rozdíly mezi muži a ženami.

Základní resuscitace

V případě náhlé nevolnosti nebo úrazu musíme vědět, jak provést základní resuscitaci (BLS).

Kostra horní končetiny

Kostra horní končetiny se skládá z pletence horní končetiny a kostry volné horní končetiny.

Lidská kostra

Vnitřní podpůrná struktura našeho těla, ke které se připojuje kosterní svalstvo.

Stupně organizace pod jednotlivcem

Animace ukazuje organizovanost živých organismů od jednotlivce přes tkáně po stupeň buněk.

Uspořádání genetického materiálu

Eukaryotické buňky s jádry v průměru několik mikrometrů mohou obsahovat téměř 2 metry...

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Barvoslepost

Barvoslepostí se nazývá neschopnost rozlišit jisté odstíny barev.

Added to your cart.