Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Viry

Viry

Viry se skládají z bílkoviny a DNA nebo RNA, které přeprogramují infikované buňky k produkci více virů.

Biologie

Klíčová slova

virus, infekce, kapénková infekce, nemoc, tabákové mozaiky, bakteriofág, HIV, , AIDS, fág, kapsidový (protein shell), genetický materiál, DNA viry, RNA viry, DNK, RNK, lipidové membrány, hostitelské buňce, helikální, icosahedral, binal, virologie, biologie

Související doplňky

Černá smrt (Evropa, 1347-1353)

Mor, který byl rozširován pomocí bakterie, je jedna z nejsmrtelnějších infekčních nemocí v dějinách lidstva.

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých vodách.

Měňavka velká

V sladké vodě žijící heterotrofní jednobuněčné organismy, jejichž tvar se neustále mění.

RNK

RNK je polynukleotid, který se skládá z kyseliny fosforečné a ribózy. RNK má čtyři rozdílné báze: adenin, guanin, cytosin a uracil.

Sekundární struktura bílkovin

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α - helix a α-závitnica.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Trepka velká

Eukaryotické jednobuněčné organismy rozšířené ve sladkých vodách.

Úprava genomu

Úprava genomu je takový genetický zásah, který způsobí změnu genomu v živém organismu. Tato animace vám představí jeden z nejznámějších postupů úpravy...

Added to your cart.