Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Větrná elektrárna

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větra na elektrickou energii.

Zeměpis

Klíčová slova

Větrná elektrárna, obnovitelná energie, alternativních zdrojů energie, , vítr, výroba energie, elektrický proud, větrná turbína, ochrana životního prostředí, elektrická energie, transformátor, přátelský k životnímu prostředí, Energie, elektrárna, generátor, sociální, zeměpis

Související doplňky

Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické odpady) pomocí bakterií. Bioplyn je směs methanu a oxidu uhličitého;...

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárny přeměňují energii horké, vysokotlaké vody nalezené v hlubších vrstvách Země na elektřinu.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Jak funguje solární panel a solární kolektor?

Tato animace představuje, jak může být sluneční energie využita.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém americkém prezidentovi.

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený zdroj energie.

Pasivní dům

V pasivním domě je možné zajistit komfortní vnitřní teplotu bez použití tradičních topných a chladicích systémů.

Systém elektrické sítě

Účelem elektrické sítě je poskytovat elektřinu pro spotřebitele.

Tepelná elektrárna (uhlovodíkové palivo)

Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie.

Eolická krajinotvorná činnost na pobřežích a v stepích

Vítr, jako vnější síla, hraje důležitou roli při formování pobřeží a stepí.

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Místní vetři

Mezi nejdůležitější místní větry patří bříza, föhn, bóra, horský a dolinový vítr, ledovcový vítr.

Poušť formována větrem

Vítr jako vnější síla hraje důležitou roli v rámci formování pouště.

Inženýrské sítě

Je to systém, který splňuje požadavky spotřebitelů jako jsou zásobování vodou, odstraňování odpadních vod, elektřina, teplo, plyn a telekomunikace.

Transformátor

Transformátor je zařízení pro přeměnu napětí elektrického proudu.

Větrný mlýn

Větrný mlýn dokáže přeměňovat energii větra na kynetickou energii a je vhodný pro vykonávaní různých druhů prací.

Vodní mlýn

Mechanické konstrukce využívající vodní proud již byly používány pro různé účely i ve středověku.

Generování střídavého proudu

Elektrický proud může být generován otáčením smyčky vodiče v magnetickém poli.

Znečištění životního prostředí

Znečišťováním životního prostředí se nazývají škodlivé vlivy lidské společnosti na životní prostředí.

Znečištění ovzduší

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění ovzduší: průmysl, zemědělství a města.

Added to your cart.