Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Vegetativní orgány rostlin

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Biologie

Klíčová slova

rostlinných orgánů,, Orgán, list, stonek, kořen, brambory, kukuřice rostlin, mrkev, hrášek, kaktus, žilnatý list, hlavní kořen, rozptýlené kořeny, postranní kořen, kořenové vlasy, kořenová modifikace, změna kmene, modifikace listů, úponka, hmyzožravý list, hlíza, cibule, sukulentní kmen, kořeny, skladovací beetroots, rostlinných tkání, cévní svazek, pokožka, běl, lýko, kambium, parenchymu, asimilace tkáň, stoma, růst, Fotosyntéza, vypařování, tlak turgoru, vstřebávání, Výměna plynů, soběstačné, rostlina, biologie

Související doplňky

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Životní cyklus mechů a kapradin

Tato animace porovnává životní cyklus mechů a kapradin, pomáhá pochopit obecný životní cyklus rostlin.

Životní cyklus rostlin

Vývoj mechorostů, kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin charakterizuje střídání generací.

Banán

Banán je jedním z nejčastěji konzumovaných ovoci na světě.

Cibuloviny jarní

Seznámíme se s tulipánem, narcisem, sněženkou a anatomií jejich květu.

Jabloň

Jablko je celosvětově jedním z nejoblíbenějších ovocí.

Jedlé druhy lilkovitých

Mnohé rostliny, které jsou důležité z hlediska lidské výživy, patří k lilkovitým rostlinám.

Kukuřice

Je jednou z nejdůležitějších jednoděložných plodin.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Porovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

Krytosemenné rostliny rozdělujeme do dvou tříd na jednodeložné a dvoudeložné.

Povrchové napětí

Povrchové napětí je charakteristickou vlastností kapalin, která jim umožňuje nabýt tvar s nejmenším možným povrchem.

Rákos a orobinec

Kosmopolitní jednoděložné rostliny žijící v blízkosti vody.

Semena a klíčení

Dvouděložné rostliny mají zárodek se dvěma děložními lístky, jednoděložné s jedním.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží především k výživě.

Porovnání pravých a nepravých plodů

Pravý plod, na stavbě plodu se účastní pouze pestíky. Nepravý plod na stavbě plodu se účastní i jiné části květu kromě pestíku.

Added to your cart.