Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Vegetační stupně lesů

Vegetační stupně lesů

Stupně různých typů lesů se mohou lišit.

Biologie

Klíčová slova

layeredness, deštný prales, monzun les, dubový les, buk lesní, jehličnatý les, les, Džungle, canopy vrstva, keřové patro, travní vrstva, strom, trvalka, protokolování, flóra, ekosystém, dřevnatý, biomy, stín-tolerantní, soutěž, liána, orchidej, epifytické, evergreen, opadavý, srážky, rostlina, biologie

Související doplňky

Odlesňování

Odlesňování má mnoho negativních dopadů na životní prostředí.

Podnební pásma

Země je rozdělena do geografických a podnebných a rostlinných pásem.

Niche

Termín v ekologii, který popisuje způsob života druhu.

Borovice lesní

Jeden z nejrozšířenějších druhů borovic na světě, který pochází z Eurasie.

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Kaštan koňský

Tato animace zobrazuje jak se strom kaštanu mění v průběhu ročních období.

Koloběh kyslíku

Kyslík je nezbytným životním prvkem pro většinu organismů. Na Zemi je v neustálém koloběhu.

Sekvojovec obrovský

Sekvojovec obrovský je hmotností největší živý organismus.

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry, která je ovlivněna řadou faktorů, včetně rotace Země.

Houby

Plodnice hub se skládá z houbových vláken vznikajících ze spóry.

Ježek východní

Ježek východní se brání stočením do klubíčka pomocí svých bodlin.

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Půdní typy (půdní profily)

Tato animace prezentuje různé půdní typy.

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich příslušné symboly.

Porovnání jedlých a jedovatých hub

Některé houby jsou jedovaté a mohou být smrtelné pro člověka, zatímco jiné jsou jedlé a často používané při vaření.

Životní cyklus mechů a kapradin

Tato animace porovnává životní cyklus mechů a kapradin, pomáhá pochopit obecný životní cyklus rostlin.

Cibuloviny jarní

Seznámíme se s tulipánem, narcisem, sněženkou a anatomií jejich květu.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Změna ročních období (základní)

Zemská osa není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Added to your cart.